Rare titel

Voor u ligt alweer de derde Arts en Fiets, het themanummer dat we sinds drie jaar maken met een knipoog naar de titel van dit verenigingstijdschrift dat volgend jaar al 80 jaar Arts en Auto heet. Die heel vreemde titel, waar niemand iets van snapt, maar die iedereen kent. Tot aan in de Tweede Kamer, waar onze premier vorig jaar tot tweemaal toe luid en duidelijk verkondigde dat Geert Wilders hem deed denken aan het tijdschrift Arts en Auto. “U weet wel dames en heren, Arts en Auto, dat tijdschrift dat twee dingen, die niets met elkaar te maken hebben, aan elkaar probeert te koppelen.” In het voorbeeld ging het over Griekenland en de gelden die daar naartoe gingen via de EU en de bezuinigingen van het kabinet. Wilders legde daartussen een verband wat er volgens Rutte niet was, net zoals er geen verband is tussen artsen en auto’s, aldus de premier. 

Ik vond het erg vermakelijk allemaal, te meer omdat onze eerste minister zelf probeerde een verband te leggen tussen twee dingen die niets met elkaar te maken hebben, namelijk uw tijdschrift en meneer Wilders. En verder vooral omdat ik een compleet mediacircus over me heen kreeg, waardoor ik de kans kreeg gedurende de dag diverse malen te vertellen waarom het blad heet zoals het heet en waarom dat nooit veranderd is. Ondanks het feit dat het geen blad voor artsen is
en niet over auto’s gaat. Dat De Wereld Draait Door ’s avonds het fragment nog eens fijntjes herhaalde en uitgebreid bediscussieerde, nam ik tot me als de welbekende kers op de taart. De titel Arts en Auto is sindsdien – voor ons althans – nog verder boven elke twijfel verheven.

Dit jaar viert VvAA haar jubileum, volgend jaar doet Arts en Auto dat ook, want het tijdschrift bereikt dan, zoals gezegd, de leeftijd van 80 jaar. Dat gaan we uitgebreid met u vieren. Op locatie en in het blad. Misschien vragen we meneer Rutte wel als gasthoofdredacteur. Heeft hij ook een keer een gezellig klusje. Wordt vervolgd.

 

Delen