Razend

De woede die Herre Kingma, bestuurder van Medisch Spectrum Twente, voelt over de tuchtklacht die vijf ex-patiënten van neuroloog Ernst Jansen Steur tegen hem hebben ingediend, stuit op onbegrip. De reacties op zijn uitlating dat hij ‘razend’ is over die tuchtklacht zijn veelal weinig positief. En dat lijkt Kingma dan op zijn beurt weer niet te begrijpen. “Dacht vandaag voor het eerst aan pensioen”, twitterde hij afgelopen vrijdag.

De tuchtrechter mag zich buigen over de vraag hoe terecht de klacht is die tegen Kingma is ingediend, en welke gevolgen er eventueel uit dienen voort te vloeien. Wat dat betreft wil ik niet op de zaken vooruitlopen. Wel verbaas ik mij over één uitlating die Kingma in relatie tot de zaak deed in het tv-programma Pauw en Witteman. Toen een gedupeerde patiënt zich meldde, kwam hij niet direct in actie omdat zijn vrouw een zwaar herseninfarct had gehad. “Daardoor was ik drie maanden uit de running”, zei hij.

Zo’n ziektegeval is een grote persoonlijke tragedie voor het gezin Kingma. Maar is zijn opmerking daarmee geldig als verweer? Dat lijkt me toch niet, en uitgerekend Kingma – eerder in zijn carrière inspecteur-generaal voor de volksgezondheid bij het ministerie van VWS – zou beter moeten weten. De continuïteit van het ziekenhuisbestuur mag niet staan of vallen met de inzetbaarheid van een bestuurder. In zijn hoedanigheid als inspecteur-generaal moet Kingma toch weleens tegenover een bestuurder hebben gezeten die aan de tand gevoeld werd over zijn bestuurlijk functioneren. En ik kan me helemaal de vraag voorstellen die hij in dat geval zou hebben gesteld: ‘Hoe hebt u ervoor gezorgd dat tijdens uw drie maanden afwezigheid de bestuurlijke taken geborgd waren?’ De achterliggende implicatie is ook duidelijk: ‘Want als u dat niet gedaan hebt, hebt u wel een probleem hoor.’

Delen