Reanimatieraad los van VvAA

Aan de samenwerking tussen Vereniging VvAA en de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), waarin VvAA als medeoprichter altijd een vaste bestuurszetel had, is op 1 januari jl. een einde gekomen. Huisarts Femke Hohmann, die VvAA vanaf 1 januari 2016 in het NRR-bestuur vertegenwoordigde, blijft op persoonlijke titel aan als bestuurslid. Tot genoegen van het VvAA-bestuur.

De jarenlange samenwerking is niet opgezegd omdat VvAA de NRR geen warm hart meer zou toedragen, benadrukt vicevoorzitter van het VvAA-bestuur Willem Veerman. “Maar omdat de samenwerking, die van oudsher jarenlang inhoudelijk passend was, vanwege verschillende ontwikkelingen binnen VvAA, nu minder logisch is. En het kan ook, omdat de NRR alweer een hele tijd zelf een ‘volwassen’ organisatie is.”

De ontwikkelingen waarop Veerman doelt, hebben enerzijds te maken met de veranderende rol van VvAA in het zorgveld, waar VvAA zich in toenemende mate bezighoudt met beroepsoverstijgende thema’s. Anderzijds speelt ook een rol dat VvAA zich niet (meer) bezighoudt met medische vakinhoud. In 2018 kwamen ook OSG (Opleiding Spoedeisende Geneeskunde) en VvAA al los van elkaar.

Femke Hohmann, naast huisarts ook kaderarts spoedzorg, blijft op persoonlijke titel aan als NRR-bestuurslid. Tot genoegen van het VvAA-bestuur, dat zeer tevreden was over Hohmann en de samenwerking. Hohmann zegt desgevraagd dat ze het verbreken van de formele samenwerking jammer vindt, maar wél passend bij ontwikkelingen die zowel de NRR als VvAA doormaken. “Ik spreek dan ook de hoop en verwachting uit dat de warme banden tussen VvAA en de NRR blijven bestaan. Los van het al dan niet hebben van een vaste bestuurszetel en een formele samenwerking. VvAA was lange tijd een van de belangrijke founding fathers en blijft, juist omdat het zo veel (para)medische disciplines in zich vertegenwoordigt, belangrijk voor de NRR.”

Delen