Recht over voorziening

Het Centraal Planbureau schetst een somber toekomstbeeld waarin de vergrijzing ons onze welvaart gaat kosten. We schrokken er als bv Nederland collectief van afgelopen maandag. Eigenlijk een beetje vreemd, want bepaald onverwacht komt dit nieuws niet. We wisten al lang dat de vergrijzing zijn piek nog niet heeft bereikt, en het is ook geen nieuws dat de zorgkosten blijven stijgen.

Toch zijn de harde cijfers van het CPB confronterend. De 135.000 extra werknemers die tussen 2021 en 2025 nodig zijn om de toenemende zorgvraag aan te kunnen, zijn er niet. En de aanslag op de koopkracht door de stijgende zorgpremie (143 euro per maand in 2025) en de verhoging van het eigen risico (440 euro per jaar in 2025) vormen een schrikbeeld voor de grote groep mensen die nu al moeite heeft om rond te komen. Het ligt immers niet voor de hand dat de lonen evenredig zullen meestijgen. Niet in de zorg en ook niet in andere sectoren.

Zorg niet als recht zien maar als een voorziening

Gaan we werkeloos toezien hoe de stijgende zorgkosten onze gezinsuitgaven gaan domineren en andere publieke investeringen steeds meer in de weg gaan staan? Dat hoeft niet. Die toenemende vergrijzing houden we niet tegen, maar de groeiende zorgkosten kunnen we wel beïnvloeden. Voor een belangrijk deel beleidsmatig, daarin spelen de overheid en de zorgverzekeraars een rol. Maar ook individueel. Niet naar de huisartsenpost lopen voor iets wat best tot de volgende dag kan wachten. Niet dat onderzoek eisen als de huisarts zegt dat het niet nodig is. Serieus nadenken over afwachtend beleid als optie bij ziekte. Grenzen aan het medisch handelen accepteren. En nog wat van die dingen. Zorg niet als een recht zien maar als een voorziening dus. Eigenlijk kent iedereen het lijstje wel. Het is net zomin nieuws als het nieuws van het CPB.

Delen