Reclame versus voorlichting

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

In het debat in de Tweede Kamer over keuzevrijheid van de patiënt gerelateerd aan artikel 13 hoor ik minister Schippers zeggen dat er meer geld beschikbaar moet zijn voor reclame en voorlichting bij zorgverzekeraars. Met het laatste ben ik het eens, met het eerste zeer zeker niet. Het verschil in reclame en voorlichting is namelijk het waarheidsgehalte en de zuiverheid van de boodschap.

Lang werd gedacht dat we in de zorg geen reclame mochten maken. Ook toen dit inmiddels wel werd getolereerd, werd er in het begin maar schoorvoetend gebruik van gemaakt. Toen ik les gaf in het kader van directe toegang voor logopedie  ging het hier ook over en in de cursus stond vermeld dat reclame maken mag, maar dat een zorgaanbieder niet mag zeggen dat hij beter is dan een ander en niet mag  stunten met de prijs. Laten de zorgverzekeraars daar nou juist heel goed in zijn en  veel ervaring in hebben.

Waar wij als zorgaanbieders daarentegen al vele jaren ervaring mee hebben is met voorlichting. Informatie geven over een ziektebeeld of over preventie is een belangrijk item in de zorg. Wanneer ik een vraag van een patiënt krijg, geef ik aan waar ik goed in ben maar ook wanneer een patiënt bij een collega beter op zijn plek is. Ik hoop dat dit ook gebeurt bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Dat de potentiële klant hulp krijgt bij het maken van de juiste keuze. Aan het einde van het jaar loopt het storm bij de klantenservice van de zorgverzekeraars en helaas is de informatie die dan gegeven wordt vaak niet volledig of correct. Ik heb me laten vertellen dat er aan de telefoon medewerkers kunnen zitten die voor een klein bedrag via de computer de vragen beantwoorden en helaas soms net wat anders  zeggen dan hun collega. Wie moet er dan later nog uitleggen dat je bij die bepaalde verzekeraar wel eerst naar de huisarts moet en dat men bij een bepaalde polis veel moet bijbetalen?

Ik hoop met de minister dat de voorlichting van de zorgverzekeraars verbetert en dat zij ook vertellen: Wat u bij deze polis niet heeft is… Dat transparantie niet alleen geldt voor de aanbieder maar ook voor politici en verzekeraars. Dat een te slecht tariefaanbod ook een reden kan zijn voor geen contract met aanbieder. Dat kwaliteit wordt beloond in woord en daad en ondoelmatige zorg verdwijnt. Zodat we oprecht kunnen zeggen: Gelukkig hebben zij meer verstand van verzekeren.

14 Reacties Reageer zelf

 1. E.Kriek
  Geplaatst op 19 juni 2014 om 18:35 | Permalink

  Deze opmerking van mevrouw Schippers is interessant:

  ” dat er meer geld beschikbaar moet zijn voor reclame en voorlichting bij zorgverzekeraars. ”

  Wat betreft reclame: jaarlijks meer dan een half miljard lijkt mij meer dan genoeg.

  Wat betreft voorlichting: ZN, NPCF , mevrouw Bouwmeester (PvdA) en mw. Dijkstra ( D66) schijnen dat een taak te vinden voor zorgverleners. Opmerkelijk.

  Tijdens mijn opleiding heb ik van alles geleerd; het voorlichten over een polis aan mijn patiënten echter blijkt een ondergeschoven kind.
  Wellicht iets voor nascholing? ( ik dacht aan St Paul de Vence ! ) .

  Met de slotalinea ben ik het dus volkomen eens:

  “Ik hoop met de minister dat de voorlichting van de zorgverzekeraars verbetert en dat zij ook vertellen: Wat u bij deze polis niet heeft is… Dat transparantie niet alleen geldt voor de aanbieder maar ook voor politici en verzekeraars. “

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 19 juni 2014 om 21:35 | Permalink

  E. Kriek, bedankt voor je reactie. Het geldbedrag dat gestopt wordt in reclame is inderdaad erg hoog en kan denk ik beter voor andere zaken worden benut. De opmerking van de minister trof me dan ook zeer. Volgens mij zit ze met de voorlichting over de polissen in haar maag want ze was blij met elke suggestie hiervoor. Misschien komen er via dit blog nog oplossingen. Lijkt me vooral een taak van zorgverzekeraars zelf ( hoewel ik nascholing in een buitenlands oord wel zie zitten maar dat zal door het Kwaliteitsregister Paramedici wel niet geaccrediteerd worden ) of van een nieuwe beroepsgroep: zorgpolismakelaar zoals ik opperde in mijn blog over ‘Nieuwe beroepen in de zorg”. Wie weet komen er meer reacties.

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 19 juni 2014 om 21:39 | Permalink

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail.jsp?vj=2013-2014&nr=96&version=2

  Koffie is Koffie zegt zij dan ook bij KvdB.

  In de Tweede Kamer zegt zij het zo:

  ‘ reclame als voorlichting ‘.

  Minister Schippers:
  Bij een systeem van concurrentie moet je kenbaar maken wat je in de aanbieding hebt, waar mensen voor kunnen kiezen. Die reclame, zoals u dat noemt, is dus ook voorlichting. Wat bied je aan patiënten aan die zich bij jou willen verzekeren?

  Toch zien we dat systemen waarbij er concurrentie is en er dus reclamegeld wordt uitgegeven, efficiënter en doelmatiger zijn dan systemen waarbij er een overheid is die dingen regelt.

  De lucifersdoosjes die in het Oostblok werden gemaakt, waren, rarara, altijd duurder dan in het Westen, terwijl dat wel reclamebudgetten had.

  We hebben gezien dat een systeem van concurrentie scherp houdt. Concurrentie zorgt ervoor dat je afgerekend wordt op je fouten door degene die voor jou moet gaan kiezen. Systemen waarbij geen concurrentie is, zorgen voor ondoelmatigheid en voor weinig innovatie en verbetering.

  Dat is ook de reden waarom we voor dit systeem kiezen, ondanks de kosten voor reclame, wat je ook kunt zeggen ten aanzien van voorlichting.

  Hele verslag, ook dat van woensdag is verplichte leesstof voor allen.

  De Minister en haar steunpartijen vegen de harde feiten consequet van tafel. Zijn de kosten van het NL model zorgstelsel lager dan dat van een zorgstelsel op basis van single payer? En is de kwaliteit ook nog beter?

  http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror

  De single payer modellen zijn allen goedkoper tot veel goedkoper dan Nederland en in meerderheid ook nog kwalitatief beter.

  De filthy riche EU landen, Luxemburg, Zwitserland en Noordwegen zijn duurder dan Nederland, maar ook beter, en de uitzondering wereldwijd qua kosten is de USA, ons voorland als het aan PvdA, VVD, CU, SGP, D66 ligt.

  En Rien Mijerink doet bij zijn afscheid een duit in het zakje: is ons zorgstelsel op koers of op drift? En kiest voor de vlucht naar voren; kwaliteit is niet te meten, dus gaan we betalen voor uitkomsten.

  En zwijgt vervolgens hoe we uitkomsten moeten gaan meten.

  Rien Mijerink gaat dan ook met pensioen.

  Dat zouden meer mensen moeten doen.

  Commonwealthfund is overigens Amerikaans. Als die nu al ook het NHS model gaan adviseren, wie zijn E Schippers, Arno Rutte, Anne Mulder en Michiel Verkoulen/Pia Dijkstra dan om het beter te weten?

  Voor 2016 moet de terugval optie van VVD’er Hans Hoogervorst zijn ingeroepen, daarna is er geen weg terug meer. Dan zijn de opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 eigendom van de private verzekeraars en mogen zij zelfstandig beslissen of zij met winstoogmerk doorgaan. De 10 jaar wachttijd zit er dan op.

  10 miljard euro zwijggeld voor 10 jaar. Ze moeten soms op hun lippen bijten, en gezien hun inbreng voor art 13 gaat dat soms heel moeilijk, maar de verzekeraars houden vol.

  Koffie is koffie. Reclame is voorlichting. Innoveren is saneren. Hervormen is bezuinigen.

  Over 2016 horen we dan ook niets.

  1984 is 2016.

  Brave New World is Nederland.

  O wonder!
  How many goodly creatures are there here!
  How beauteous mankind is!
  O brave new world, That has such people in it!

  En dan moet Lea Bouwmeester nog komen.

 4. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 20 juni 2014 om 12:28 | Permalink

  ANH Jansen, dank voor je betoog en het plaatsen van de link naar de teksten van de Tweede Kamer. Iets stellig zeggen, zoals over de koffie en reclame, wil niet zeggen dat er geen andere waarheid is. Belangrijk dat kritiek over en weer meegenomen wordt in discussie en er geen herhaling van zetten plaatsvindt. In het debat merkte ik daar helaas weinig van.

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 20 juni 2014 om 19:18 | Permalink

  Het is natuurlijk wel zo dat het de Minister is die iets stelligs beweert en dat tot kern van haar beleid maakt en dat ook gaat doorvoeren.

  Van een debat was geen sprake. Kan ook niet in het Nederlandse politieke model. Regeerakkoorden zijn heilig en maken iedere uitwisseling van gedachten onmogelijk op straffe van een fikse kabinetscrisis.

  De Volksvertegenwoordiging gaat dan ook een wetswijziging doorvoeren voordat het IBO haar rapport heeft uitgebracht over de consequenties van het schrappen van art 13.

  De omgekeerde wereld ten top en tekenend voor het gebrek aan voortschrijdend inzicht bij de Regerings- en gedoogpartijen; het Regeerakkoord moet worden nagekomen en dat akkoord is opgemaakt door een amateur kwartet speler.

  Overigens is het inperken van de grensoverschrijdende zorg, hoofddoel van schrappen art 13, al ingezet ten tijde van A Klink.

  E Schippers zet de kamer op het verkeerde been door te wijzen op acute zorg in het buitenland, die wordt nog wel vergoed, planbare zorg in het buitenland gaat vallen onder ex art 13. 800 miljoen euro denkt de Minister op deze manier te besparen. Grensoverschrijdende zorg is het ware lek in het BKZ.

  De Volksvertegenwoordiging laat het gewoon gebeuren.

  3 verslagen van de plenaire zittingen zijn overigens verplichte leesstof voor iedereen. Instinkers volop. Zo is een Restitutie polis in Nederland geen Restitutie polis zoals deze overal elders in de wereld wordt gezien. De marktconforme prijs wordt vergoed en wat de marktconforme prijs is, is uitsluitend bekend bij de verzekeraar en is concurrentie gevoelige informatie.

  Daarom gaan de Restitutie verzekeraars in Nederland ook over op het systeem van dagprijzen voor incontinentie, diabetes e.d. Restitutie verzekeraars vergoeden alle zorg? Neen. Neen. Neen.

  Ook de Restitutie verzekeraars in Nederland zijn onderworpen aan het BKZ. Dat is het plafond waaronder de private verzekeraars met hun schadelastuitkeringen moeten blijven.

  Aan de andere waarheid als er maar 1 waarheid is wordt in dit land niet gedaan.

  Dat heb je met feitenvrije economen, feitenvrije politici en feitenvrije ambtenaren. Feitenvrij wordt gezien als liberaal.

 6. Esther van Rems
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 16:25 | Permalink

  Slechte voorlichting van de zirgverzekeraar is er altijd!! Zo beweerden ze bij de Friesland dat geen van de logopedisten in Bolsward een contract had…we hebben met rug tegen de muur het wurgcontract onder protest getekend, dus dat was er wel! Ook was bij de Menzis het duidelijk dat mensen maar naar de beste logopedist moesten in Bolsward, die had een 9,4 op de zorgkaart en uiteraard hadden zij alleen contract met de beste….uhum…dat ben ik met die 9,4 en nee, ik heb hun wurgcontract geweigerd. De verkeerde info over vergoedingen is bij alle zorgverzekeraars een drama, de een beweert dat logopedie sowieso nooit vergoed wordt, de volgende zegt juist altijd 100% ongeacht wel of niet contract. Dan weer 30, 40, 50, 60, 70, 80% vergoeding. Het is per telefoongesprek bij dezelfde zorgverzekeraar weer anders….en dan moeten wij transparant en doeltreffend werken?? Laten ze eerst even zelf de boel op orde maken!!

 7. Martine Meilink
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 18:10 | Permalink

  Ik herken veel uit het bovenstaande bericht. Over slechte voorlichting gesproken: mensen krijgen van hun zorgverzekeraar te horen dat al hun behandelingen vergoed worden. Zelfs als ze naar een ongecontracteerde logopedist gaan. Geen probleem, want logopedie zit gewoon in de basisverzekering. Vervolgens krijgen ze de rekening gepresenteerd en wordt ontkend dat ze gezegd hebben dat alles vergoed zou worden. Dit is helaas veel meer dan één keer gebeurd, de afgelopen twee jaar. Ik raad cliënten dus altijd aan hun vraag per mail te stellen.
  Ook wordt door de zorgverzekeraar rustig gemeld dat zij mij MIJ geen contract hebben afgesloten, omdat ik niet voldoe aan hun kwaliteitseisen. Het ligt echter andersom: ik heb met HUN geen contract afgesloten, omdat ik graag kwaliteit wil leveren (dat lukt niet tegen het huidige zorgverzekeraartarief). En zo kan ik nog wel even doorgaan..

 8. Ien Breukers
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 21:45 | Permalink

  Ik heb 16 juni onderstaande melding bij de NZa gedaan. Ik was begonnen bij de ACM maar deze verwees me door naar de NZa.
  Menzis verstrekt foutieve informatie met betrekking tot de hoogte van de vergoeding die verzekerden kunnen krijgen bij niet gecontracteerde logopedisten. Zowel telefonisch als op hun website. Op hun website staat:”Basisverzekering: Gecontracteerde zorgaanbieder:100%. Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: hetzelfde als de vergoeding bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar dan maximaal 60% van de geldende tarieven.” Mensen met een restitutieverzekering, die recht hebben op 100% vergoeding worden misleid. Deze zullen dan eerder naar een gecontracteerde logopedist gaan. Ten nadele van de niet gecontracteerden. Op deze manier beïnvloedt Menzis de markt in haar voordeel.

 9. Henrike
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 21:47 | Permalink

  De ZV zou geen contract met mij hebben omdat ik niet ben aangesloten bij de NVLF. Eh niet waar

 10. Henrike
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 21:48 | Permalink

  Als je menzis vraag of ze een restitutiepolis hebben kreeg ik een beetje een vaag en vragend antwoord als……ja, het bestaat wel.

 11. Henrike
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 21:49 | Permalink

  Onjuiste informatie is zelfs laster. Mensen blijven bij mij weg omdat de zorgverzekeraar heeft gezegd dat ik niet goed ben omdat ik niet bij de nvlf zit. Nou ja, ze zeggen het niet letterlijk maar de patiënt trekt wel die conclusie. Het lijkt alsof de vakvereniging mij niet erkent door wat de zorgverzekeraar tegen zijn klant zegt.

 12. Henrike
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 21:50 | Permalink

  Ook laat de zorgverzekeraar doorschemeren dat zij geen contract met mij willen. Conclusie van een leek…..ze zal wel niet goed zijn. Maar ik wilde geen contract met hen door de slechte voorwaarden en zakkenvullerij, een heel ander verhaal dus, maar ja de patiënt heeft al een andere gecontracteerde gebeld, ook al kan die misschien niet bieden wat ik wel kan bieden. Ik heb intussen nog maar een derde van mijn behandelingen ten opzichte van vorig jaar. Krijg bijna geen nieuwe mensen meer. Echt zo jammer.

 13. Henrike
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 22:11 | Permalink

  Zorgverzekeraars geven bij advies aan hun klanten niet aan dat er een verschil is tussen gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg. Onlangs werd ik gebeld over de behandeling van een baby. Pre-verbaal + aanhuis toeslag is best duur. Achmea vergoed bij niet gecontracteerde zorg maar €19,50. De moeder, die wist dat haar kind veel zorg moest krijgen in 2014, sluit de duurste verzekering af in de veronderstelling dat ze alles vergoed krijgt. Dat was haar ook (helaas telefonisch) toegezegd. Er was geen zwart-op-wit afspraak. Geen mail waarin de belofte tot uitbetaling vermeld stond. Moeder kon de eigen bijdrage van ongeveer €80,- niet betalen. Geen logopedische zorg dus voor het baby’tje

 14. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 21 juni 2014 om 22:14 | Permalink

  De reacties spreken voor zich en ook de gevolgen voor de patiënt die op het verkeerde been gezet is en de zorgaanbieder die hier duidelijk schade van ondervindt. De klant heeft recht op juiste informatie via alle bronnen. Niet ieder pluist de website uit of begrijpt de informatie meteen. Zeker wanneer er iets gesuggereerd wordt wat niet aan de orde is, dient dat ook rechtgezet te worden. Ik zelf maak vaak mee dat mensen weten dat logopedie direct toegankelijk is en dan verbolgen zijn wanneer ik zeg dat ze eerst naar de huisarts moeten bij CZ die dat niet ingekocht heeft. Aan de telefoon hadden ze van verzekeraar begrepen dat ze direct konden komen. En bij VGZ is weer een telefonische zitting niet ingekocht. Het gaat er niet om hier de verschillende zorgverzekeraars te laten passeren maar om de onduidelijkheid voor hun klanten. Als we niet opletten wordt dat alleen nog maar erger.