Reclame

Nog steeds achtervolgen advertenties ons, website na website, waar we ook heen gaan. Heeft u één keer sneakers bekeken, moet u wekenlang advertenties van schoenen verteren. Dat komt door reclame-cookies waarmee reclamebureaus individuele gebruikers kunnen volgen. Het einde van die cookies is nu in zicht.

U kunt zelf al een einde maken aan de cookies en ze onderdrukken met filters zoals Ghostery. Dat doen nu zoveel mensen dat reclame-cookies daardoor hun waarde verliezen. De strengere privacyregels, waardoor we elke keer moeten instemmen met cookies, maken de techniek nog minder aantrekkelijk. De makers van browsers willen er daarom vanaf en gaan zelf de cookies onderdrukken. De browsers van Apple (Safari) en Firefox kunnen inmiddels reclame-cookies weren. Google, de maker van de Chromebrowser, volgt nu ook. Google heeft het einde van reclame-cookies al verschillende keren aangekondigd en heeft de begrafenis nu in de zomer van 2023 gepland. Dat is het definitieve einde, want Chrome heeft bijna 80 procent marktaandeel.

‘De begrafenis van cookies staat voor 2023 gepland’

De winst van Google wordt alleen maar groter door het afschaffen van dit soort cookies. Als reclamebureaus het daardoor moeilijker krijgen, worden de advertentie-inkomsten van Google zelf alleen maar groter, bijvoorbeeld bij de zoekmachine. Dat komt Google op kritiek te staan, waardoor het bedrijf nu aan ‘topics’ werkt, een alternatief voor de reclame-cookies. De Chromebrowser analyseert straks zelf uw interesses van de afgelopen week. De browser deelt die in brede categorieën in, zoals ‘medisch’ of ‘reizen’ en geeft uw top-categorieën door aan reclamebureaus. 

We kunnen deze topics straks gelukkig uitzetten. Dat is de enige mogelijkheid om van de achtervolging af te komen. Overstappen op andere browsers zoals Safari en Firefox wordt namelijk steeds onhandiger. Hun marktaandeel is zo klein geworden dat sites vaak geen rekening meer houden met die browsers. Google bepaalt hoe we internet ervaren.

Delen