Redelijke vergoeding

Mijn moeder was heel tevreden over de aardige loodgieter die onlangs de kapotte ketel voor haar repareerde zodat ze weer warm water had. Ik vroeg haar wat ze had betaald voor deze reparatie. Hierop liet zij mij de nota zien waaruit duidelijk bleek welk deel van de vergoeding voor de voorrijkosten diende, welk deel voor arbeidsloon en welk deel voor de gebruikte materialen. Los van het bedrag dat onder aan de factuur stond, wekte de opzet de indruk dat de vergoeding alleszins redelijk was.

In mijn dagelijkse werk kom ik veel in contact met dierenartsen. Het gesprek met mijn moeder deed mij realiseren dat deze professionals iets kunnen leren van de loodgieter. Bij de dierenartsen wordt op dit moment namelijk bijzondere aandacht besteed aan het verdienmodel. Het inkomen van dierenartsen is een van de laagste onder universitair opgeleide professionals, terwijl in de beleving van de overheid deze beroepsgroep maar raak rekent voor bijvoorbeeld de verstrekte medicijnen om zo het inkomen op een hoger niveau te krijgen.

De diernearts kan nog iets leren van de loodgieter

Uit een factuur van een dierenarts valt niet op te maken waar de cliënt nu precies voor betaalt. Veelal wordt alleen de medische handeling genoemd met een prijs die soms erg hoog lijkt. Dat voor de behandeling drie kwartier arbeidstijd van de dierenarts en de assistent, de behandelkamer en materialen zijn gebruikt, blijkt uit niets. Helaas weet de dierenarts vaak ook niet wat de kostprijs is van de behandeling waardoor het inzichtelijk maken van de prijs vrijwel onmogelijk is. De kostencalculator van VvAA en KNMvD is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opbouw van de (kost)prijs zodat deze net als bij onze loodgieter ook aan de diereigenaar helder kan worden gepresenteerd. Op die manier zal de cliënt heel tevreden zijn over zowel de dienstverlening van de dierenarts als over de transparante en begrijpelijke rekening.

Delen