Regeerakkoord neemt agenda (Ont)Regel de Zorg over

‘Minder bureaucratie en minder regels heeft komende jaren focus in de zorg’

De aanstaande regering verwerkt de missie van de beweging (Ont)Regel de Zorg – Schrappen en verbeteren –  in haar agenda. “Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels”, aldus het regeerakkoord.

Eerste schrapsessies al gepland

Het Roer Moet Om (HRMO) pakt in samenwerking met VvAA onzinnige regels in de zorg aan. De eerste ‘schrapsessie’ staat al op de agenda. Op 18 november komen tweehonderd zorgverleners en beleidsbepalers in de zorg in Utrecht samen om de bureaucratie in de zorg radicaal aan te pakken. Hiervoor is op dit moment onder andere een speciaal in het leven geroepen denktank (Ont)Regel de Zorg aan de slag. Zij brengen de tijd besteed aan onzinnige regeldruk van de zorgprofessional in kaart en doen de 18e verbetervoorstellen. Ook staat in de agenda van de nieuwe minister deze conferentie genoteerd.  Demissionair minister Schippers van VWS gaf eerder al aan dit initiatief te steunen.

Schrap én verbeter

In januari vond op initiatief van HRMO, Platform Nieuwe Zorg en VvAA al een politiek debat in Carré plaats waarbij politici zich uitlieten over belangrijke politieke keuzes in de zorg. Volgens Bart Meijman van HRMO is er zoveel controle op het handelen van zorgprofessionals, dat paradoxaal genoeg de kwaliteit van zorg voor de patiënt bedreigd raakt. “We zijn blij dat het nieuw te vormen kabinet ook het grote belang ervan inziet. Nu kunnen we in gezamenlijkheid vaststellen welke regels en procedures overbodig zijn en welke echt nodig zijn voor een goede gezondheidszorg. Rigoureus ingrijpen is echt dringend nodig.”

Menselijke maat

Gerlach Cerfontaine, voorzitter van Vereniging VvAA, ziet de opname van schrapsessies in het regeerakkoord als een goede stap om bij te dragen aan de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt. “We moeten terug naar de menselijke maat. Naar de fysiotherapeut die niet vooral druk is met zijn administratie, de medisch specialist die tijd heeft om naar de patiënt te luisteren en de huisarts die gewoon een huisbezoek kan afleggen omdat hij dat nodig vindt. Minder regels betekent minder administratiedruk en dus meer tijd en aandacht voor waar het in de zorg daadwerkelijk om draait: de patiënt.”

Ballast

De schrapsessie/werkconferentie (Ont)Regel de Zorg op 18 november heeft als doel om de onnodige ballast van traditionele kwaliteitssystemen overboord te gooien, zodat er ook ruimte ontstaat voor anders denken over kwaliteit.

Delen