Register van vervelende mensen

Toen wij na meer dan dertig jaar onze inboedel- en opstalverzekering wilden verhuizen van verzekeraar A naar verzekeraar B, wachtte ons een pijnlijke verrassing: op basis van hetgeen in het CIS-register over ons was vastgelegd, werden wij niet geaccepteerd. Ik had nog nooit van dit register gehoord, herinnerde mij wel vaag dat fraudegevallen werden geregistreerd, maar naar eer en geweten heb ik nooit gefraudeerd.

Voluit gaat het om de Stichting Centraal Informatie Systeem – een vage, ietwat griezelige benaming – maar in het logo staat onder deze naam: ‘Partner in Verzekeringsdata & Risico Inschatting’. De Consumentenbond schreef onlangs over het ‘Register van vervelende mensen’. Ik nam contact op met CIS waar ik linea werd verwezen naar verzekeraar A die als enige verantwoordelijk was voor hetgeen over ons stond geregistreerd.

Verzekeraar A verwees ons echter weer even vrolijk terug naar CIS: daar kon ik een lijst met ‘alle geregistreerde claims’ opvragen. Erg sympathiek klonk dat niet, maar na enige tijd belandde inderdaad een enveloppe met informatie op de mat waarbij het woord ‘claim’ gelukkig was vervangen door ‘melding’, hetgeen niet wegneemt dat in alle telefoongesprekken hierna gewoon weer over ‘claims’ werd gesproken.

De lijst suggereerde een aantal losse claims die echter vrijwel álle betrekking hadden op een – in eerste instantie slecht verholpen – lekkage van ons dak; deze heeft ons jaren achtervolgd. Maar ook bijvoorbeeld twee telefoontjes om advies, waarvan één nota bene niet eens op ons betrekking had, werden zonder nadere omschrijving als claim geregistreerd.

De poort bleef gesloten. Waarom wilde de medewerker mij niet vertellen – ‘het systeem geeft dit aan’

Verzekeraar A was bereid tot aanpassingen – we kregen zelfs een fraai boeket als excuus – en toen wij onlangs op advies van CIS opnieuw een lijst met registraties vroegen, was het aantal meldingen met betrekking tot de inboedel- en opstalverzekering gereduceerd tot twee. Ik kon mij dus weer met goed fatsoen melden bij verzekeraar B, maar de poort bleef gesloten. Waarom wilde de medewerker mij niet vertellen – ‘het systeem geeft dit aan’ – en daarom maakte ik er een klacht van.

Dezelfde mevrouw die mij eerder dit jaar had uitgelegd dat ons te veel onheil met ons huis was overkomen, gooide het nu over een andere boeg: “u heeft een aantal claims bij uw Reis- en Annuleringsverzekering ingediend.” Ik legde uit dat een familielid was overleden en dat wij beiden helaas met acute medische aandoeningen hadden te maken. Misschien suggereerde het feit dat er volgens de CIS-registratie steeds aangifte was gedaan bij de politie iets anders.

Zijn ziekten een straf? Is er ook maar één reden te bedenken waarom ons een inboedel- en opstalverzekering wordt geweigerd omdat mijn schoonmoeder overleed en omdat ik onder meer een ernstige oogaandoening kreeg? Stel het omgekeerde: een reis- en annuleringsverzekering wordt mij geweigerd vanwege een zolderlekkage? De medewerker van verzekeraar B zag volgens mij wel het zotte hiervan in: gelukkig worden wij niet gestigmatiseerd; er wordt nergens vastgelegd dat wij door deze verzekeraar zijn geweigerd. Maar ‘het slechte nieuws’ was dat verzekeraar B ons nog steeds als klant weigert. Want je blijft natuurlijk wel vervelend.

Delen