Rentepercentages

Toen ik laatst op een verjaardag was, werd ik aan-gesproken door een oom die altijd erg kien is op financiële en fiscale voordelen en aangezien ik in die branche werk, houdt hij graag zaken tegen mij aan.

Zo ook deze keer. Sparen bij de Belastingdienst was zijn laatste uitvinding. Fantastisch, want door maar zo veel mogelijk belasting vooruit te betalen en te zijner tijd weer terug te ontvangen, kreeg hij altijd een leuke som rente van de fiscus. Helaas voor deze oom en veel andere belastingplichtigen is er iets wezenlijks veranderd in deze regeling, waardoor het aanbeveling geniet om zeer alert te zijn op de wijze waarop u met uw voorlopige aanslag omgaat.

Ten eerste is de hoogte van het rentepercentage aangepast. Voor aanslagen vennootschapsbelasting wordt nu een rente van 8,25 procent gehanteerd. Voor de overige heffingen geldt een percentage van 4 procent. Nou, zult u zeggen, dat zijn prima percentages die ik bij een reguliere bank niet krijg. Helaas zijn deze percentages eenzijdig van toepassing, namelijk als u geld schuldig bent aan de fiscus. Andersom wordt er namelijk in vrijwel alle gevallen een rente van 0 procent betaald!

Het wordt interessant om bij u te gaan sparen

Hoe het werkt? De rente begint te lopen vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar en eindigt zes weken na dagtekening van de aanslag. Voor een ieder die uitstel heeft voor het indienen van de aangifte, is het dus zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium een zo goed mogelijke schatting te maken van het belastbaar inkomen om te voorkomen dat bij de definitieve aangifte blijkt dat te weinig belasting is betaald en dus rente moet worden betaald.

Deze regeling leidt er niet alleen toe dat sparen bij de fiscus niet meer interessant is, maar – erger nog – het wordt interessant voor de fiscus om bij u te gaan sparen! Het is dus zaak om samen met uw belastingadviseur bij voorkeur vóór 1 juli een zo goed mogelijke schatting te maken van het belastbaar inkomen over 2013 en de voorlopige aanslag hierop te laten aanpassen. Zo voorkomt u dat de belastingaanslag gepaard gaat met een onaangename rentevergoeding aan de fiscus!

Delen