Respectvolle benadering

De tandartsen werken anno 2014 met moderne materialen en nieuwe methoden, maar nog altijd op basis van een declaratiesysteem uit 1986. Het systeem kon lang zo werken, omdat er enige vrijheid leek te zijn in de interpretatie van behandelcodes.

Plompverloren komt Achmea nu met een zeer strakke controle. Over een omzet in de mondzorg van waarschijnlijk 4 miljard in de afgelopen vier jaar blijkt dat Achmea bij 8 miljoen een vraag heeft. Dat een verzekeraar aanvullende vragen stelt over 0,2 procent van de omzet is prima, misschien zelfs te betitelen als goed beheer van zorggelden. Maar het is wel vreemd om pas na vier jaar met deze vragen te komen, terwijl de informatie al die tijd beschikbaar was.

Als het Achmea echt om kwaliteit van zorg gaat, dan kan de verzekeraar er beter samen met het beroepsveld voor zorgen dat alle kinderen naar de tandarts gaan. Achmea kan precies in zijn bestanden zien wie nog nooit naar de tandarts is geweest.

Alleen samen kunnen we meer bereiken in de zorg

Ronduit ergerlijk is het dat verzekeraars bewust een negatief beeld van zorgprofessionals naar buiten lijken te brengen door het gebruik van termen als ’fraudeurs’ en ‘ten onrechte betaald’. Ik geloof niet in complottheorieën, maar het lijkt er wel op dat medici van alle disciplines systematisch in het nieuws komen als ouderwets, ondoelmatig en te veel verdienend. Dat staat haaks op het beeld van Nederland als voorbeeld voor andere landen. De VVD dacht vorige zomer nog dat onze zorg een ‘export’-product kon zijn. Volgens de Euro Health Consumer Index staat Nederland (healthpowerhouse.com) nog steeds in
de top-3.

Vreemd toch? De Nederlandse zorg staat hoog aangeschreven, ook internationaal, en is intensief bezig met verbetertrajecten om in de top te blijven. Zouden verzekeraars soms denken dat je met schelden en beschadigen van groepen verder komt? Alleen samen kunnen we meer bereiken in de zorg. Dat vereist dan wel een respectvolle benadering en overleg.

Delen