Resultaten ledenpeiling VvAA

Vereniging VvAA onderzocht in februari en maart 2021 welke waarde zorgprofessionals aan het lidmaatschap van VvAA toekennen en hoe de ledenbetrokkenheid bij de vereniging is. Het bestuur neemt de resultaten van de peiling mee in de gesprekken over bestuurlijke vernieuwing en ledenparticipatie.

VvAA heeft een ledenpeiling laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de waardering van het VvAA-lidmaatschap. Met onder meer vragen naar de mate waarin het verenigingsgevoel leeft en hoe de huidige en gewenste ledenbetrokkenheid ervaren wordt. 

Uit de peiling kwam onder meer naar voren dat het VvAA-lidmaatschap met een 7,2 wordt gewaardeerd, gebaseerd op de goede dienstverlening en (verzekerings)producten, en op het beeld van VvAA als een degelijke en betrouwbare organisatie. Tien procent van de respondenten waardeert het lidmaatschap met een onvoldoende. Zij ervaren geen voordeel van het lidmaatschap en/of hebben een slechte ervaring met de dienstverlening van VvAA.

Het blijkt dat leden zich vooral klant voelen en in veel mindere mate lid van VvAA. De keuze voor een lidmaatschap is vooral rationeel gedreven: men is lid om gebruik te kunnen maken van de (verzekerings)producten en diensten van VvAA. Een klein deel voelt zich persoonlijk betrokken. Een groot deel van de leden die zich niet betrokken voelen bij vereniging VvAA, geeft aan hier ook geen behoefte aan te hebben. Wel vindt een meerderheid van de leden het belangrijk om onderdeel te zijn van een beroepsoverstijgend collectief van zorgverleners.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden

Om het collectief van zorgverlenend Nederland te versterken, adviseren leden onder andere om meer in te zetten op belangenbehartiging (regeldruk, vrije artsenkeuze, minder marktwerking) en de communicatie en service richting leden te verbeteren. Voor het vergroten van de ledenbetrokkenheid, adviseert men VvAA om meer persoonlijke aandacht te hebben voor leden, de voordelen van het lidmaatschap beter voor het voetlicht te brengen en te laten zien dat VvAA er is voor alle zorgprofessionals.

Algemene ledenvergadering

De komende tijd buigt VvAA zich over de vraag hoe de organisatie relevant en uniek kan blijven als collectief én als integraal dienstverlener. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2021, staat (onder meer) het bespreken van de resultaten van de ledenpeiling en de online meedenksessie op de agenda. Ook in samenhang met de onderwerpen: ledenparticipatie en bestuurlijke vernieuwing. Willem Veerman, voorzitter (a.i van Vereniging VvAA), nodigt u van harte uit om bij de vergadering aanwezig te zijn (fysiek dan wel online) en actief mee te denken over het versterken van het collectief. U kunt uw suggesties en ideeën ook delen via vereniging@vvaa.nl.

Ledenpeiling

5.737 VvAA-leden vulden de online ledenpeiling in. Voorafgaand aan de peiling vond een online meedenksessie plaats met een kleine groep leden die daarvoor persoonlijk was uitgenodigd. Studentleden zijn apart bevraagd via een poll op Instagram. Op dinsdag 30 maart, tijdens een extra informatieve ledenvergadering, bespraken leden en het bestuur online de uitkomsten van de onderzoeken met elkaar. Ook de hoofddirectie van VvAA en verschillende VvAA-collega’s namen hieraan deel. Een samenvatting van de resultaten van de ledenpeiling treft u aan op: vvaa.nl/ledenpeiling.

Delen