Revolutie

Een spoedpost om de hoek is niet heilig, zegt demissionair minister Ernst Kuipers in een interview voor AD.

Strakke timing – al is het natuurlijk toeval – want op dezelfde dag dat het interview verscheen, maakte Amsterdam UMC bekend dat de spoedeisende hulp van de locatie VUmc vanaf 24 juli van 20.00 tot 07.30 uur gesloten is wegens aanhoudend personeelsgebrek. De verwachte moord-en-brandreacties op social media bleven inderdaad niet uit. Ondanks dat het nieuwsbericht erover in de laatste zin meldde: ‘Amsterdam telt momenteel zes spoedposten, dus er is geen gevaar voor de zorg voor patiënten’.

De opmerking van Kuipers dat een kwart van de mensen die 112 belt met online hulp van bijvoorbeeld thuisarts.nl beter uit de voeten kan, leidde eveneens tot verontwaardiging op social media. Daar zal nog wat communicatie overheen moeten voordat deze uitspraak kan worden verzilverd.

Kuipers spreekt over ‘een kleine revolutie’. Of het woord ‘kleine’ hier geheel op zijn plaats is, is de vraag. Maar het is wel te hopen dat zijn opvolger dezelfde revolutie predikt

Op het nieuwsbericht dat Zorginstituut Nederland de eerste stap zet naar verkleining van het basispakket wordt vooralsnog minder en in ieder geval ook serieuzer gereageerd. Terecht. Interessant is dat de pakketagenda die ZiNl nu presenteert niet alleen over medisch-specialistische zorg en dure geneesmiddelen gaat, maar ook over ggz, eerstelijnszorg en de scheiding tussen formele en informele zorg. Het uiteindelijke doel heeft een niet te onderschatten ambitie: alle niet-passende zorg uit het basispakket schrappen.

In zijn AD-interview heeft Kuipers het over “een kleine revolutie”. Of dat woord ‘kleine’ hier geheel op zijn plaats is, is de vraag. Maar het is wel te hopen dat zijn opvolger dezelfde revolutie predikt.

Delen