Risicogestuurd denken

De term risicomanagement heeft een negatieve associatie, maar kan zorginstellingen juist veel positiefs opleveren. Want wie zich voorbereidt op mogelijke bedreigingen, is zakelijk beter voorbereid, zo ervaren verschillende zorgaanbieders: “Uiteindelijk kun je met meer focus meer zorg verlenen.”

 

Tekst: Roel Notten

Toenemende marktwerking, de steeds scherper inkopende zorgverzekeraar en het integreren van vastgoed in de bedrijfsvoering. Deze drie zaken kunnen de kwaliteit van zorg en de bijbehorende bedrijfsvoering zowel in positieve als negatieve zin flink beïnvloeden. Het goede nieuws is dat wie vooraf alle risico’s in kaart brengt, deze niet hoeft te vrezen maar juist kan ombuigen in een keuze: welke impact zou een eventueel risico kunnen hebben en met welke maatregelen kan dat worden getackeld?

Voor ziekenhuizen zijn de risico’s waarschijnlijk het grootst. Voor het Groningse Martini Ziekenhuis een belangrijke reden om actief aan de slag te gaan met het implementeren van risicomanagement in de organisatie. Bestuurslid Paul van der Wijk: “Ziekenhuizen letten vaak scherp op de opera-tionele risico’s, dat is bij ons ook zo. Daar komt nog een laag overheen, namelijk het veilig melden van incidenten. Deze twee aspecten van risicomanagement zijn goed ingebed. Maar er is nog een derde: hoe ga je strategisch om met je risico’s? Als raad van bestuur is het niet altijd eenvoudig om het overzicht te houden over de risico’s van alle individuele business units. En het moet ook niet zo zijn dat het tackelen van het ene risico weer een ander risico doet ontstaan. Met integraal risicomanagement krijgen we zicht op dwarsverbanden, onze risicobereidheid en de maatregelen die wij willen treffen.”

Derivaten
Van der Wijk vertelt dat in het Martini Ziekenhuis onlangs nog een aantal zaken aan een risicoanalyse is onderworpen. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en hoe is alles geregeld als de computers uitvallen? Dat zijn de meer technische voorbeelden. Maar we denken ook na over scenario’s waarin we milieuvergunningen verliezen. En uiteraard zijn er de financiële risico’s. Welke maatregelen neem je en past dat bij de risicobereidheid die je hebt? De afgelopen periode is gebleken dat sommige zorginstellingen gebruikmaken van ingewikkelde derivaten. Wij vinden dat we hier als ziekenhuis onvoldoende verstand van hebben en dat we daar dus gewoon niet aan moeten beginnen. We kiezen ervoor om dat risico niet te lopen.” 

Lees verder (pdf).

09-2013p018-021

Delen