Robin-Hoodgedrag helpt niet

Lezer Alan Ralston vraagt mij (via Twitter) wat ik vind van het gegeven dat de topinkomens in de ouderenzorg blijven stijgen. Zelf is hij duidelijk: hiertegen moet worden ingegrepen, want de zorg is geen markt.

Die directe lijn tussen inkomens en markt (voor zover daarvan in de zorg al sprake is) vind ik discutabel. Ik denk dat die inkomensstijging meer te maken heeft met het gegeven dat de ouderenzorg complexer is geworden: door een beter geïnformeerde en mondiger cliënt door het beschikbaar komen van vergelijkingsinformatie, en door de combinatie van een stijgende vraag en de roep om een efficiencyslag. Dit vraagt om betere managers dan in het verleden nodig waren. Leg je hun inkomen aan banden, dan loop je het risico dat ze weglopen naar het bedrijfsleven.

Natuurlijk valt er wat te zeggen voor het argument dat je dan de goede overhoudt, die niet voor de centen werken maar omdat ze hart voor de zorg hebben. Maar dan vraag ik me wel af of je er genoeg overhoudt. In de huidige situatie van groeiende vraag naar ouderenzorg vind ik dat een gevaarlijke gok.

Francis Bolle (woordvoerder V&VN) stelt op Twitter dat een andere koers nodig is: investeren in personeel in plaats van top. Dat vind ik te kort door de bocht. Je kunt de inkomens van de bestuurders van de 1200 tot 1400 aanbieders in de ouderenzorg wel afromen tot de Balkenendenorm en het geld verdelen onder de medewerkers in de ouderenzorg, maar dat zal hen per persoon niet heel veel opleveren. Bovendien los je dan het probleem van de weglopende bestuurders niet op. Ik denk dat de juiste weg is: investeren in personeel én top. Maar dit vraagt wel om een kabinet dat het licht ziet.

Delen