Ruimte voor verbetering

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Inez van der Ham trekt op de site van Medisch Contact fel van leer tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze neemt het NZa-rapport Compliant registreren en declareren. Van erkend probleem tot gedeelde ambitie op de hak door het te reduceren tot de vraag: “Eerst administreren en daarna de slagaderlijke bloeding opereren?” Een onzinnige reactie natuurlijk, want de NZa probeert feitelijk niets anders te doen dan de ziekenhuizen handvatten te bieden om de verleende zorg correct te registreren en declareren.

Het is terecht dat de NZa wijst op het belang voor ziekenhuizen om hun interne organisatie verder te ontwikkelen om onjuiste declaraties te voorkomen. De handvatten die het hiervoor biedt in het rapport Compliant registreren en declareren – zie pagina 42 en verder – snijden hout. Ziekenhuizen werken met publiek geld en dat vraagt om verantwoording en zorgvuldigheid. Zoals de NZa het uitdrukt (op bladzijde 46): “Het is van belang dat het ziekenhuis volledig transparant is in zijn bedrijfsvoering, niet alleen intern maar ook naar de patiënten.”

De noodzaak tot zorgvuldig declareren heeft overigens niet alleen betrekking op de financiële gang van zaken. Zoals de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek laat zien is de registratie van patiëntgegevens in het patiëntendossier ook voor verbetering vatbaar. Op dit punt zijn de citaten uit het NZa-rapport bijna letterlijk van toepassing: “Het is van belang dat ziekenhuizen hun interne organisatie verder ontwikkelen om onjuiste patiëntendossiers te voorkomen” en “Het is van belang dat het ziekenhuis volledig transparant is in zijn patiëntenzorg, niet alleen intern maar ook naar de patiënten.”  Niet door eerst te administreren en daarna pas de slagaderlijke bloeding te opereren, zoals Van der Ham smalend opmerkt. Maar zeker ook niet door de slagaderlijke bloeding te opereren in plaats van te administreren.

6 Reacties Reageer zelf

 1. W.G. van der Meulen
  Geplaatst op 11 april 2016 om 20:54 | Permalink

  Wat jammer dat u kiest voor de strategie “zinsneden er uit knippen en vergroten” , in plaats van in te gaan op de werkelijke kern van de boodschap van collega van der Ham.
  Twee mogelijkheden:
  – u ziet de kern niet, en dat zou een journalist niet tot aanbeveling strekken.
  – u WILT de kern niet zien. En dat, ja…..

  Een dergelijk pleidooi reduceren tot het blogje wat u nu uitspuwt, betekent olie op het vuur, waar het gaat om twijfels aan uw onafhankelijkheid. En uw geloofwaardigheid.

  Maar ik vrees dat ik hier niets nieuws vertel.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 april 2016 om 21:44 | Permalink

  Het verbaast me dat u ervan uit gaat dat Inez van der Ham wel de kern raakt en dat ik dat niet doe. Volgens mij vergeten zowel zij als u één ding: het gaat minder om wat de arts vindt of wil dan om wat goed is voor de patiënt en de zorg. Correct zorg registreren voorkomt extra kosten (die de zorg duurder maken en dus uiteindelijk ten laste komen van de premie) en correct patiëntgegevens registreren voorkomt fouten in het patiëntendossier (die de zorg voor de patiënt nadelig kunnen beïnvloeden).

 3. W.G. van der Meulen
  Geplaatst op 11 april 2016 om 22:14 | Permalink

  Hoeveel patienten heeft u al horen vragen:
  “dokter, registreert u wel goed? Anders gaat mijn premie omhoog en anders gaat dat ten koste van mijn gezondheid” ?
  Nog een interessant statement van u:
  “Correct zorg registreren voorkomt extra kosten (die de zorg duurder maken en dus uiteindelijk ten laste komen van de premie)”
  En laat ik nou denken dat administreren tijd kost, die ik vervolgens niet kan besteden aan zorg.

  “correct patiëntgegevens registreren voorkomt fouten in het patiëntendossier” ?
  Nee hoor.
  Een goede anamnese, goed lichamelijk onderzoek, een goede uitleg en beleid. Dat voorkomt fouten.
  Registratie en overbodige administratie zijn hierin de grootste vijand van de patient, die u meent te kunnen vertegenwoordigen .

 4. B.Willems
  Geplaatst op 11 april 2016 om 23:19 | Permalink

  Tijd voor een nieuwe stelling dus:

  ” een NZa berokkent de patiënt meer schade dan twintig Jansen Steurs” .

  Komt u maar.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 april 2016 om 07:43 | Permalink

  @Van der Meulen: Nee die vraag hoor ik weinig patiënten stellen, want ze hebben op dat punt geen verstand van zaken. Maar de onwetendheid van de patiënt is natuurlijk een onzinnig argument om geen stappen te zetten in het optimaliseren van de registratie.

 6. G K Mitrasing
  Geplaatst op 12 april 2016 om 08:41 | Permalink

  Correct registreren rekent vooral af met de mythe dat het correct registreren wat oplevert… Dat patienten “geen verstand van zaken” zou hebben of “onwetend’ zouden zijn is een simplistische aanname.