Ruimte voor verbetering

Inez van der Ham trekt op de site van Medisch Contact fel van leer tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze neemt het NZa-rapport Compliant registreren en declareren. Van erkend probleem tot gedeelde ambitie op de hak door het te reduceren tot de vraag: “Eerst administreren en daarna de slagaderlijke bloeding opereren?” Een onzinnige reactie natuurlijk, want de NZa probeert feitelijk niets anders te doen dan de ziekenhuizen handvatten te bieden om de verleende zorg correct te registreren en declareren.

Het is terecht dat de NZa wijst op het belang voor ziekenhuizen om hun interne organisatie verder te ontwikkelen om onjuiste declaraties te voorkomen. De handvatten die het hiervoor biedt in het rapport Compliant registreren en declareren – zie pagina 42 en verder – snijden hout. Ziekenhuizen werken met publiek geld en dat vraagt om verantwoording en zorgvuldigheid. Zoals de NZa het uitdrukt (op bladzijde 46): “Het is van belang dat het ziekenhuis volledig transparant is in zijn bedrijfsvoering, niet alleen intern maar ook naar de patiënten.”

De noodzaak tot zorgvuldig declareren heeft overigens niet alleen betrekking op de financiële gang van zaken. Zoals de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek laat zien is de registratie van patiëntgegevens in het patiëntendossier ook voor verbetering vatbaar. Op dit punt zijn de citaten uit het NZa-rapport bijna letterlijk van toepassing: “Het is van belang dat ziekenhuizen hun interne organisatie verder ontwikkelen om onjuiste patiëntendossiers te voorkomen” en “Het is van belang dat het ziekenhuis volledig transparant is in zijn patiëntenzorg, niet alleen intern maar ook naar de patiënten.”  Niet door eerst te administreren en daarna pas de slagaderlijke bloeding te opereren, zoals Van der Ham smalend opmerkt. Maar zeker ook niet door de slagaderlijke bloeding te opereren in plaats van te administreren.

Delen