Saltro-app

Smartphone en tablet zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional. Niet alleen vanwege mail en internet, maar vooral ook door de vele nuttige (en vaak speciaal voor de zorg ontwikkelde) apps. Welke apps gebruiken uw collega’s?

Tekst: Daphne Riksen | Beeld: Nout Steenkamp

 

Wat?

Huisartsen en hun patiënten realiseren zich vaak onvoldoende welke kosten laboratoriumonderzoek met zich meebrengt en dat deze onder het eigen risico vallen. Om de Saltrotarieven van eerstelijns diagnostisch onderzoek inzichtelijk te maken, introduceerde Saltro een gelijknamige app. Die bevat naast prijsinformatie ook informatie over alle (functie)onderzoeken van Saltro en geeft per onderzoeks- of bloedafnamelocatie van Saltro weer welke onderzoeken daar worden aangeboden. Andersom is ook snel duidelijk waar een patiënt terechtkan voor een bepaald onderzoek.

Daarnaast is het SAN Memoboek opgenomen in de Saltro-app. Deze uitgave van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN) is een naslagwerk voor de interpretatie van labwaarden en andere diagnostische tests, zoals ambulante bloeddrukmeting of audiometrie. Het is de bedoeling dat in 2018 een nieuwe versie van het SAN Memoboek wordt opgenomen in de Saltro-app.

Voor wie?

Huisartsen, verloskundigen en instellingsartsen.

Plus- en minpunten

Vanwege het SAN Memoboek is de Saltro-app ook nuttig voor huisartsen die met andere eerstelijns laboratoria werken. Voor zover bekend is het SAN Memoboek alleen te raadplegen in de Saltro-app en in de U-app van Diagnostiek voor U.

Let erop dat de eenheid waarin een labwaarde wordt uitgedrukt, kan afwijken van de eenheid die uw eigen laboratorium gebruikt (bijvoorbeeld ng/ml in plaats van mg/l). De Saltro-app is niet bedoeld voor patiënten, maar gebruik van de app tijdens het spreekuur voorkomt wel onaangename verrassingen achteraf.

Zorgverleners moeten eenmalig inloggen met hun AGB-code.

Reacties

De Saltro-app was een van de zes finalisten van de Health app award 2015. De jury vond de app voor met name huisartsen zeer nuttig ‘omdat er in de huisartsenpraktijk steeds meer discussies ontstaan over tarieven van onderzoek in verband met het eigen risico’. In de Android-store heeft de Saltro-app 4,3 sterren, maar het aantal recensies is beperkt.

Gebruiker

Sacha Smits

Naam Sacha Smits (47)
Beroep huisarts
Werkplek Huisartsenpraktijk Smits & Canoy (Hardinxveld-Giessendam)

“Ik had altijd het papieren SAN Memoboek onder handbereik, tot ik van de uitgever hoorde dat er een app voor in de plaats kwam. Sindsdien gebruik ik de Saltro-app. Het SAN Memoboek ondersteunt mij bij het interpreteren van afwijkende labwaarden, het opstellen van een differentiaaldiagnose en het bepalen van een beleid. Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om een afwijkend bloedbeeld bij een leukocytendifferentiatie goed te interpreteren. Met behulp van de app ben ik weleens tot de conclusie gekomen dat het een myelodysplastisch syndroom zou kunnen zijn, wat na verder onderzoek door de internist inderdaad het geval bleek te zijn.

Hoewel mijn praktijk niet in de regio van Saltro ligt, geven hun tarieven van labonderzoek mij toch een indicatie. Het is voor patiënten vaak een openbaring om te beseffen dat sommige tests (vooral het doen van kweken) heel prijzig zijn. Als een patiënt veel bloedonderzoek wil, overleg ik nu of dat geen weggegooid geld is.”

 

Delen