Samen

Een bijzondere afspraak in Groningen tussen de drie ziekenhuizen (UMC Groningen, Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis) en de drie in die provincie samen dominante zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ en Menzis). De partijen verdelen de zorg op een zodanige manier dat ze elkaar niet beconcurreren en alle drie relevant kunnen blijven. “Er mag niemand omvallen, want de anderen kunnen dat niet opvangen”, verduidelijkt Wilja Strating van Menzis.

Personeelskrapte speelt een belangrijke rol in dit verhaal. En dit verklaart ook meteen het afgeleide doel dat de gezamenlijke partijen hebben, namelijk om de komst van verdere zelfstandige behandelcentra tegen te houden. Met het argument: de zorgprofessionals in de provincie zijn daar niet alleen nodig voor heup- en knieoperaties, maar voor het in stand houden van de totale zorginfrastructuur in de provincie. Beslist een bijzonder aspect aan deze samenwerking.

‘Als je niet in de spiegel kunt kijken en tegen jezelf kunt zeggen dat je het samen wilt doen, moet je er niet aan beginnen’

Het feit dat de Autoriteit Consument & Markt er zijn goedkeuring aan heeft verleend, onderstreept wat ze al veel langer stelt, namelijk dat samenwerking in het huidige stelsel wel degelijk mag, als het maar in het voordeel van de verzekerden is. In termen van keuzevrijheid is de gekozen aanpak dat wellicht niet, maar in termen van continuïteit van zorg wel degelijk. Blijkbaar heeft de ACM dit in zijn overweging meegenomen, en terecht.

De in Groningen gekozen aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere provincies. Maar Bas Wallis de Vries (bestuursvoorzitter Ommelander Ziekenhuis) heeft er wel een waarschuwing bij voor bestuurders: als je niet in de spiegel kunt kijken en tegen jezelf kunt zeggen dat je het samen wilt doen, moet je er niet aan beginnen. Een mooie uitnodiging aan bestuurders om te laten zien uit welk hout ze gesneden zijn.

Delen