Samenleving in verwarring

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Een niet mis te verstane boodschap van journalist Piet-Hein Peeters op de website van Zorg+Welzijn: ‘Mensen die verward in de publieke ruimte rondlopen, dreigen een nieuw normaal te worden. We vinden deze zeer kwetsbare mensen uiteindelijk niet belangrijk genoeg’. Als dit waar is, dan creëren we als samenleving een probleem voor onszelf dat op een bepaald moment onvermijdelijk onbeheersbaar wordt. Het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is immers voor het zevende achtereenvolgende jaar fors gestegen en het einde is nog niet in zicht.

Ervaringswerker Hans van Eeken gaat in een video op zijn LinkedIn-profiel ook in op deze problematiek. Hij zegt zich te verbazen over het feit dat dit steeds wordt benaderd vanuit het bestuurlijk en hulpverlenersperspectief en met hulpverlenerstechnieken. “Steeds maar weer hetzelfde proberen in de hoop dat er een andere uitkomst komt”, zegt hij. Dat werkt niet, het probleem wordt alleen maar groter. “Wat mij betreft gaan we het gewoon helemaal anders doen”, zegt hij met de hem kenmerkende eigenwijsheid.

‘Steeds maar weer hetzelfde proberen in de hoop dat er een andere uitkomst komt, dat werkt niet’

Maar op die eigenwijsheid heeft hij als ervaringswerker wel recht, en hij vertelt er ook bij hoe dat anders er dan uit moet zien. Niet alleen focussen op het probleem of op de eventuele ziekte die er achter zit, maar ook gebruik maken van de natuurlijke krachtbronnen waar de persoon die verward is over beschikt. En van de context waarin die persoon leeft: betrokkenen, buurtgenoten, zijn sociale netwerk.

Van Eeken verwijst ook naar de recente opmerking van filosoof en psychiater Damiaan Denys dat we een van de landen met de meeste psychiaters per inwoner zijn, maar toch het lek maar niet boven water krijgen. De conclusie dringt zich op dat het lek niet daar zit, maar in wat Van Eeken aanwijst dat achterwege wordt gelaten in de aanpak.

10 Reacties Reageer zelf

 1. Hans van Eeken
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 12:39 | Permalink

  ‘We vinden deze zeer kwetsbare mensen uiteindelijk niet belangrijk genoeg’ schreef Piet-Hein.
  
Nou, daar geloof ik niets van!
Na tien jaar werken in een GGz-instelling en kwartiermaken in allerlei wijken heb ik als ervaringswerker helemaal niet de indruk dat ‘men’ wegkijkt en dat het ‘hen’ niets interesseert.
  Het gaat eerder om (handelings)verlegenheid van een geïndividualiseerde generatie die niet meer weet van ‘naoberschap’* en vanzelfsprekend ergens bijhoren dus ook medeverantwoordelijk voor elkaar te zijn.

  Xandra van Praag legt mijns inziens de vinger op de zere plek in haar column https://www.skipr.nl/blogs/id3812-stop-met-onnodige-professionalisering-in-zorg-en-welzijn.html nl.
  ‘In het complex van factoren dat dit veroorzaakt, komen wij de volgende tegen: onnodige professionalisering en medicalisering van ‘gewone’ levensvragen’.

  En juist de verregaande professionalisering binnen zorg en welzijn heeft het consumentisme van de huidige generatie in de hand gewerkt.
Als er iets aan de is of iemand is verward is de eerste en vaak enige reflex de politie en hulpverlening bellen.
  Zelf iets kunnen (betekenen) hebben we afgeleerd.
  
Daarnaast verneem ik regelmatig van excellente hulpverleners hoe moeilijk en tijdrovend het de-escaleren van een situatie is.
Escaleren door meer en zwaardere hulpverlening in te schakelen, is vele malen makkelijker en geeft minder gezeik achteraf.
  
Ergo de taciete kennis en het zelfredzame vermogen van de straat en de wijk verdwijnt langzaam maar zeker achter de tijdshorizon…

  *Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) (Nederlands: nabuurschap) is een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap van noabers (buren).

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 13:20 | Permalink

  Mooie reactie Hans, bedankt. “Zelf iets kunnen (betekenen) hebben we afgeleerd”, schrijf je. Dat is een trieste constatering, omdat het betekent dat de zorg de plaats van eigen regie en zelfherstel heeft overgenomen. Dat is niet bepaald hoe zorg bedoeld is.

 3. Bauke Koekkoek
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 14:44 | Permalink

  Dank Frank voor deze column, idem voor de reactie van Hans.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 14:52 | Permalink

  Met plezier geschreven Bauke. En zoals Piet-Hein Peeters vanochtend al op Twitter stelde: niet bedoeld als het bashen van wetenschap- of evidence based-aanpak (“Ik ben daar niet van”, schreef hij, en dat ben ik evenmin), maar wel om te laten zien dat het waardevol kan zijn om open te staan voor verandering.

 5. Hans Kröber
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 15:40 | Permalink

  Frans van Wijck schrijft: ‘‘Mensen die verward in de publieke ruimte rondlopen, dreigen een nieuw normaal te worden’ Ik zou zeggen was het maar zo (!!) dat we niet al te zeer schrikken van mensen die verward zijn in de publieke ruimte en dit een ‘ nieuw normaal’ wordt. We zijn natuurlijk kampioenen in het opsluiten, devalueren en controleren van mensen en zijn verleerd met anders zijn en verschil om te gaan. Wat zou mooi zijn als het wat minder schuurt en we leren omgaan met anders zijn.

  groet,

  Hans

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 15:47 | Permalink

  Tot op zekere hoogte ben ik dit met je eens Hans. Met diversiteit is niets mis, die zouden we best wat meer normaal mogen vinden. Maar in de context van wat ik hierboven schrijf, is het woord ‘verward’ natuurlijk wel relevant. Mensen die verward zijn, kunnen een gevaar worden voor zichzelf of voor anderen. En het is zeker niet de bedoeling dat dat een nieuw normaal wordt.

 7. Hans van eeken
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 15:53 | Permalink

  Eens met Frank.

 8. F. Van der Meyde
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 21:51 | Permalink

  False balance.
  Confronteer keiharde feiten met een mening van een verwarde kwartiermaker.
  Hoe diep kan je zinken.

  ” Niet belangrijk genoeg

  Maar de aanhoudende stijging van het aantal E33-meldingen draagt vooral het risico met zich dat die hulp er niet komt. We menen machteloos, moedeloos, te zijn er is immers al zoveel aandacht voor geweest, niet weer die ’verwarde personen’. Mensen die verward in de publieke ruimte rondlopen dreigen een nieuw normaal te worden. We vinden deze zeer kwetsbare mensen uiteindelijk niet belangrijk genoeg.”

  Noaberschap. Ontstaat dat niet als gevolg van een overheid die haar taken niet serieus neemt?

  ” een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. ”

  Wiki zal het wel verkeerd hebben ingezien.

  Ik verwacht dat de heren van Wijck en van Eecken hier iets aan doen.

 9. Hans van Eeken
  Geplaatst op 25 februari 2019 om 22:36 | Permalink

  Geachte heer Van der Meyde,

  Uw reactie heb ik gelezen en ik heb nota genomen van de inhoud.

  Hoogachtend,

  Hans van Eeken

 10. scr888 product key
  Geplaatst op 4 maart 2019 om 06:26 | Permalink

  The layout of your blog is extremely important. Keep it
  light and simple, as if you’re telling a friend
  a premise. Use the strength of social networks like Facebook, Google+, Linkedin. http://www.n4gg.com/2017/12/15/battle-for-the-soul-of-delta-in-2019/