Samenspraak

Wanneer je met iemand in gesprek bent, is het belangrijk om de ander goed te begrijpen. Vanuit mijn werk als logopedist weet ik dat zowel het zenden als het ontvangen van een boodschap lastig kan zijn. Waardevol dat we geschoold zijn om op beide vlakken verbetering aan te brengen.

In een vergadering of discussie kun je de boodschap van de ander samenvatten om te kijken of je hem goed begrepen hebt. Ook in een gesprek tussen behandelaar en patiënt kan dit belangrijk zijn. Je eigen interpretatie kan namelijk een stoorzender zijn bij het in gedachte invullen van de hulpvraag. Maar ook het nagaan of de patiënt de uitleg over zijn ziekte of behandeling goed begrepen heeft is essentieel.

Het verduidelijken van begrippen kan verhelderend werken. Zeker wanneer er medische termen worden gebruikt is dit van belang. Wanneer het woord ‘tumor’ wordt gebruikt hoort een ander soms het woord ‘kanker’. Dat een zwelling ook goedaardig kan zijn is iets waar men niet meteen aan denkt.

‘De eigen interpretatie kan een stoorzender zijn bij het invullen van de hulpvraag’

Zo zijn er veel woorden die in de ‘volksmond’ hetzelfde lijken, maar waarvan de betekenis toch verschilt. Denk maar aan wilsverklaring en euthanasie, pensioen en AOW en quarantaine en isolatie. Ze hebben zeker met elkaar te maken, kunnen een onderdeel van het geheel zijn maar zijn niet gelijk. Dit kan zorgen dat een gesprek ontspoort.

Ieder maakt wel eens mee dat hij de ander niet goed begrijpt of dat zijn eigen boodschap niet duidelijk overkomt. Wanneer er sprake is van een taal-, spraak- of gehoorstoornis, zal dit vaker voorkomen. Het belang van de inzet van tolken is in veel situaties ook duidelijk. Het daadwerkelijk nagaan van hetgeen een ander bedoelt is echter altijd van belang.

Zou het uitgemaakt hebben wanneer aan Sywert van Lienden gevraagd was wat hij onder ‘non-profit’ verstond? En waar de een het heeft over burgers bevrijden ziet de ander een aanval op levens ontstaan.

Communicatie is van levensbelang. Wat daaraan voorafgaat is de intentie om daadwerkelijk open te staan voor de ander. Soms is de betekenis van een woord overduidelijk. Ik lees in de media het woord ‘vredesgesprekken’. De interpretatie ervan door de gesprekspartners zal echter niet eenduidig zijn.

Delen