Samenwerking Amref verlengd

VvAA heeft de samenwerking met Amref Flying Doctors verlengd. Het thema binnen de vernieuwde samenwerking is het opleiden van medisch personeel in Afrika. Daarnaast hebben leden de mogelijkheid kennis te maken met het werk van Amref en daar op enige wijze bij betrokken te raken, van te leren of te steunen.

Deze maand start de campagne Zorgverleners voor zorgverleners (tot en met december) waarbij het opleiden van meer zorgverleners in Malawi centraal staat. 

Meer informatie over de samenwerking met Amref en de verschillende projecten (bv als vrijwilliger werken bij de Air Ambulance Service van Amref Flying Doctors) vindt u op: vvaa.nl/samenwerken/amref.

Delen