Samenwerking

Heerlijk, zo’n fietsritje. Lekker uitwaaien en opladen. Maar het wordt heel wat minder aangenaam als er iets aan uw bagagedrager trekt. Vooruitgaan wordt opeens een stuk lastiger.

Ik trek hier graag even de parallel met de situatie binnen de zorgsector. Ook als zorgverlener wilt u keihard vooruit fietsen, maar soms lijkt het alsof er iemand achter op uw fiets zit en u afremt. Laat dat vooral uw enthousiasme en drive niet afremmen. Als het als zorgverleners lukt in een hecht peloton te rijden en als we de juiste balans vinden, dan gaan we pijlsnel vooruit.

Neem nu onze recente schrapsessie. Een prachtig voorbeeld van een situatie waarin voortstuwende en tegenwerkende krachten tegelijkertijd op elkaar inwerken. Toch zijn we er samen in geslaagd om tot mooie conclusies richting VWS te komen.

Op tijd schakelen en versnellen zal voor een optimaal evenwicht zorgen

Zo ziet u, het is onze samenwerking en het coherente verhaal dat we als peloton brengen, dat een succes heeft gemaakt van deze etappe. In een peloton kunt u immers niet altijd uw eigen kaart trekken. Soms moet u net wat gas terugnemen omwille van het grotere geheel en dus in het voordeel van de groep. Dat vraagt van elke individuele fietser engagement, vertrouwen, respect en samenwerking. Dit geldt ook voor alle bij het ‘ontregelen’ betrokken partijen. Want alleen dan kunnen we een verlichting van de administratie realiseren, zodat we weer meer tijd en ruimte krijgen om een relatie met de patiënt op te bouwen.

Dus, laten we het als een wielerpeloton aanpakken en tijdig even afstand nemen om ons telkens opnieuw de vraag te stellen wat het gezamenlijke doel precies is. Op tijd schakelen en versnellen zal voor een optimaal evenwicht zorgen binnen het krachtenveld. Bovendien zal het onze voortstuwende kracht stimuleren in de richting van een ‘(Ont)regelde Zorg’ voor ons allemaal.

Delen