Samsam

Bart is twintig jaar zelfstandig tandarts en heeft regelmatig overleg met collega Gineke die haar solopraktijk in een nabijgelegen wijk heeft. Tijdens een overleg werpt Gineke het idee op om de praktijken samen te voegen in een nieuw pand op een centrale locatie. Ze zouden hier een state-of-the-art-praktijk kunnen neerzetten met extra behandelkamers waar een mond-hygiënist en tandartsmedewerker kunnen werken.

Naast het grote voordeel dat de collega’s vaktechnisch kunnen overleggen, kan ook de investeringslast worden verdeeld en, denken ze, kan mooi van de fiscale faciliteiten worden geprofiteerd, met name de investeringsaftrek. Bart heeft gelezen dat van de investering, die begroot is op € 240.000,-, 28 procent als extra aftrek mag worden genomen op de te belasten winst in het jaar van investeren en dat betekent dus een aftrekpost van ruim € 95.000,-; bij een tarief van 52 procent een voordeel van bijna € 50.000,-.

Meer aftrek door investering uit te smeren

Dat blijkt, als Gineke haar belastingadviseur spreekt, toch iets te kort door de bocht. Ten eerste worden de investeringen die je als samenwerkingsverband pleegt voor de toepassing van de investeringsaftrek samengeteld en in aanmerking genomen in het jaar waarin de verplichting is aangegaan én het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen dan wel is betaald. Daarbij moet rekening worden gehouden met de trapsgewijze afbouw van deze aftrek waardoor het voordeel snel afneemt naarmate het investeringsbedrag hoger wordt. Tot een bedrag van ruim € 50.000,- mag er 28 procent worden afgetrokken; daarboven wordt dit percentage afgebouwd tot € 306.931,- waarboven in het geheel geen recht op aftrek meer bestaat.

Twee zaken kunt u uit deze ervaring van Bart en Gineke meenemen: let op de hoogte van de investering in een kalenderjaar, wellicht is het raadzaam de investering uit te smeren over twee jaren waardoor uw aftrek aanmerkelijk groter wordt. En vergeet niet dat investeringen die samenwerkende zorgprofessionals plegen, worden samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek. Kortom, heeft u investeringsplannen, raadpleeg dan in elk geval uw belastingadviseur.

Delen