Sandwich

Als ik niet beter had geweten had ik gedacht dat ik laatst door een KNO-arts werd ik uitgenodigd  voor een gezamenlijke lunch. Gezellig!

Ik kreeg namelijk een verwijsbriefje met daarop de situatie van het stembandbeeld van een mevrouw. De KNO-arts sloot het bericht af met de tekst : sandwich?

Het voorgaande verhaal op het briefje verklaarde echter het lunchverzoek. Samenwerking tussen KNO-arts en logopedist is essentieel bij bepaalde stemproblemen. Eerst logopedie voor adviezen en oefeningen, daarbovenop een KNO-ingreep en als afsluiting weer logopedie ter voorkoming van een recidief. U ziet de sandwich al voor u.

De term sandwichtherapie is gangbaar in de medische wereld en wordt ondermeer ook gebruikt bij de opvolging van radiotherapie, chirurgie en als afsluiting weer radiotherapie. Behandelingen volgen elkaar op. Communicatie en afstemming zijn hierbij van belang.

Als zorgverlener ben je altijd blij met een briefje van de verwijzer met daarin duidelijke gegevens over het probleem van de patiënt, het medisch beeld en de hulpvraag. De correspondentie laat echter soms te wensen over. Problemen als moeite met het lezen van het handschrift of onbekendheid met de gebruikte afkortingen maken het wel eens nodig even na te bellen wat de arts bedoelt. Vaak is de informatie gering of staat er alleen advies logopedie aangegeven. Dat terwijl wij gewend zijn een uitgebreid verslag te schrijven voor de specialist.

Toch kijk ik iedere keer na een controleafspraak van de patiënt weer uit naar de berichtgeving van de arts, handgeschreven of geprint. Zijn de knobbeltjes verminderd, is de stemplooisluiting verbeterd, is een KNO-ingreep nog nodig? Laatst kwam een patiënt al zwaaiend met een klein handgeschreven briefje voor ons binnen. Daarin beschreef de KNO-arts het recente stembandbeeld en het bericht eindigde met: Goed resultaat: Chapeau!

Bij de patiënt was geen KNO-ingreep meer nodig, want het stembandbeeld was al zeer goed verbeterd. Een compliment smaakt eigenlijk nog beter dan een gezamenlijke lunch. Dus geen sandwich deze keer maar gewoon een boterham.

Dat ik als eerstelijner goed werk kan verrichten, komt mede doordat ik me gesteund voel door de tweede lijn. Indien nodig kan ik daarop terugvallen. Geen concurrentie maar samenwerking in het voordeel van de patiënt. Dat het beleg in het geval van de sandwich duurder uitvalt dan het brood is een ander verhaal.

Delen