Schot voor de boeg

Dat in de zorg schotten bestaan en dat die optimale en efficiënte zorgverlening danig kunnen hinderen, is geen nieuws. Maar als je ze allemaal op een rijtje ziet staan in het rapport Next level gezondheidszorg: hoe de zorg efficiënter en beter kan Is het toch nog confronterend om te zien hoevéél het er daadwerkelijk zijn.

De conclusie van het rapport ligt erg voor de hand: ontschotting is beter voor de patiënt en samenwerking levert altijd meer op dan verkokering. Volgens de onderzoekers is er een besparing mee te realiseren van minstens anderhalf miljard euro.

Ontschotting in de zorg zou minstens anderhalf miljard euro aan besparingen opleveren

In het rapport lezen we: “Door de voordelen van ontschotting te laten liggen, lopen we geld mis dat we zouden kunnen investeren in vernieuwing.” Het FD focust op één manier waarop die investering in vernieuwing vorm zou kunnen krijgen. Namelijk door de besparing die kan worden gerealiseerd door in de huisartsenzorg geneesmiddelen doelmatig voor te schrijven, aan te wenden voor de financiering van nieuwe dure geneesmiddelen.

Critici stellen meteen: preken voor eigen parochie. En het feit dat naast SIRM (en VNO-NCW en AmCham) ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen betrokken was bij de totstandkoming van het rapport geeft hier voeding aan.

Die critici hebben gelijk als ze stellen dat de farmaceutische industrie ook zelf verantwoordelijkheden heeft op het dossier dure geneesmiddelen. Ze kan niet volstaan met de problematiek afschuiven naar de huisartsen en ziekenhuizen. Het is dan ook terecht dat de minister met hen onderhandelt om invulling te geven aan die verantwoordelijkheden. Maar aan de andere kant: daarnaast óók inzetten op ontschotting door kostenbesparing op doelmatig voorschrijven te vertalen naar investering in dure geneesmiddelen is zo gek nog niet. We roepen toch altijd dat het geld dat voor de zorg bestemd is ook in de zorg moet blijven?

Delen