Seminar specialiseren en generaliseren

Op woensdagavond 17 oktober 2018 organiseert Stichting Arts en Organisatie in Zwolle een seminar over specialiseren en generaliseren in de zorg: ‘Specialiseren tot op de vierkante millimeter – de generalist in het nauw?’

 

Terwijl innovatie de complexe zorg drijft tot steeds verder specialiseren op een steeds smaller aandachtsgebied, is er een groeiende behoefte aan een generalist die de patiënt als geheel begrijpt en kan behandelen. Wat betekent dit spanningsveld voor de organisatie van zorg? Hoe kan de afstand tussen specialistische en generalistische zorg worden overbrugd? En wat betekent deze ontwikkeling voor de arts en zijn/haar werkomgeving? Met onder anderen Marc Wijnen, hoogleraar Kinderoncologische Chirurgie in het Prinses Máxima Centrum over het belang van concentratie kinderoncologische zorg en huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde Anneke Kramer over het belang van de generalist in een steeds specialistischer en complexere zorg.

Het geaccrediteerde seminar is gericht op artsen (specialisten, A(N)IOS), coassistenten, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals.)

De avond begint om 18.30 uur (inloop met broodje en soep). Om 22.15 uur is een afsluitende borrel.

Het Nederlandse zorglandschap verandert continu: bezuinigingen, stijgende zorgkosten, innovatie en toenemende marktwerking zijn hier enkele voorbeelden van. Stichting Arts en Organisatie zet zich sinds 2015 in om (toekomstige) artsen bewust te maken van deze ontwikkelingen.

Meer informatie en aanmelden via artsenorganisatie.nl.

Delen