Sending out an S.O.S

Minister Bruno Bruins is teruggekomen op zijn opvatting dat een ‘early warning system’ voor dreigende ziekenhuisfaillissementen kan leiden tot selffulfilling prophecies. Hij komt nu toch met een plan voor zo’n systeem. Verstandig, want een ziekenhuisfaillissement komt niet uit de lucht vallen. Iedereen die daar werkt of die er producten of diensten aan levert heeft dat al lang in de gaten. Bij de MC Groep rommelde het al geruime tijd en ook van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis was genoegzaam bekend dat het in de problemen zat.

Maar het early warning system is ook verstandig voor Bruins zelf, want de chaos die ontstond na het faillissement van de MC Groep en het Kamerdebat dat hij hiervoor moest doorstaan, maken duidelijk dat hij zich zo’n situatie niet nog een keer kan veroorloven. De manier waarop hij een rol heeft gespeeld in het voorkomen van het faillissement van Maasziekenhuis Pantein laat zien dat hij die les ook zelf heeft geleerd. Het early warning system is een logische volgende stap.

In het Kamerdebat over het faillissement van de MC Groep zagen we een minister die het moeilijk had. Ook daarvan heeft hij duidelijk geleerd, want in de discussies die hij nu in de Kamer moet voeren over financiële steun voor ziekenhuizen komt hij duidelijk zelfverzekerder over. Zowel de SP als de PVV kregen nul op het rekest met hun moties om de ziekenhuizen in respectievelijk Bergen op Zoom (Bravis) als Den Haag (Bronovo) open te houden. Het ging in die gevallen niet om geld, stelde hij terecht vast. En dan is er dus ook geen reden voor de overheid om in te grijpen.

Delen