Slechte start

De KNMP zette gisteren stevig in met zijn campagne De eerste keer over het begeleidingsgesprek bij de terhandstelling van geneesmiddelen. Aandacht voor zo’n campagne in een krant als de Telegraaf werkt altijd wel om mensen wakker te schudden. Zo’n krant deinst niet terug voor een kop als: ‘Huisarts slordig bij maken van recept. Jaarlijks 1.200 patiënten dood door medicatiefouten’. En lezers die bij het zien van deze tekst nog niet voldoende wakker geschud zijn, krijgen nog een extra porretje door de vermelding in het artikel (én op de site van de KNMP zelf:) dat apothekers jaarlijks zo’n 10 miljoen recepten moeten aanpassen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging reageert fijntjes door de vraag op te werpen hoe die 10 miljoen aanpassingen precies moeten worden geduid. “Bijvoorbeeld in welke mate het gaat om administratieve aanpassingen (zoals een adresaanpassing).” Verderop in de reactie van de LHV lezen we dat de vereniging navraag heeft gedaan bij de KNMP, waaruit bleek dat de duiding van die aanpassingen gebaseerd is op onderzoek dat is uitgevoerd in 1999. “Sindsdien is de veiligheid in de medicatieketen veel verbeterd”, schrijft de LHV, “onder andere door het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en door de versterkte samenwerking tussen huisartsen en apothekers.”

Een opvallend verschil in toonzetting dus tussen de KNMP en de LHV. Beide partijen hebben het over medicatieveiligheid voor de patiënt. Maar waar de apothekersorganisatie de nadruk legt op goed maken wat anderen fout doen, spreekt de LHV juist zijn waardering uit voor de goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Apotheker A.N.H. Jansen reageert op www.farmaactueel.nl: “Zo maak je geen vrienden.” Daar heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Het is een ongelukkig begin van de op zich toch nuttige campagne van de KNMP.

 

Delen