Slimmer worden

Zorgaanbieders doen er alles aan om nieuwe medewerkers te vinden voor het primaire proces. Logisch, gelet op de evidente personeelskrapte in de zorg. Tegelijkertijd zien we nu dat zich een tegengestelde beweging afspeelt als het om medewerkers binnen andere functies gaat.

Uit een peiling onder 65 vooral grotere zorgaanbieders komt het beeld naar voren dat zij kritisch kijken naar ondersteunende functies, omdat ze zoeken naar manieren om hierop te besparen. Een enkele organisatie heeft hiervoor al een vacaturestop afgekondigd.

Ook dat klinkt logisch. Zorgaanbieders hebben immers niet alleen een personeelsprobleem, ze hebben ook een financiële uitdaging. Het is dus niet meer dan begrijpelijk dat ze daarbij de ondersteunende functies onder de loep nemen. Toch zijn wel vraagtekens te plaatsen bij wat nu op dit gebied gebeurt.

“De zorg kan echt nog wel wat leren van het bedrijfsleven”

Kijk maar eens naar deze twee zinnen uit de berichtgeving: ‘Er wordt kritisch gekeken of een vacature echt nodig is’ en ‘Het idee is dat door schaalgrootte en door slimmer te werken minder medewerkers nodig zijn’. En stel je daarbij eens voor dat iemand uit het bedrijfsleven – met de omvang en omzet van een grote zorgaanbieder – deze zinnen leest. Die zou zich er enorm over verbazen en vertwijfeld vragen: “Deden jullie dat nog niet dan?”.

De zorg kan echt nog wel wat leren van het bedrijfsleven.

Delen