Snel ditigaliseren, met beleid verduurzamen

Volgens Deloitte staat de Nederlandse zorg er niet goed voor. Te slecht in ieder geval om de investeringen te kunnen doen in digitalisering en verduurzaming die wel nodig zijn.

Qua digitalisering loopt de zorg achter op andere sectoren, stelt Deloitte, en gelet op de ontwikkelingen in de samenleving heeft ze goede redenen om dit ‘opmerkelijk’ te noemen. De vraag is wel of geld hierbij het enige probleem is. Patiënten en cliënten kunnen veel voordeel hebben van zorg op afstand. Maar niet alle zorgprofessionals staan even positief tegenover de mogelijkheden die digitalisering kan bieden.

‘Wat niet gebruikt wordt, hoef je ook niet te verduurzamen’

In relatie tot verduurzaming verwijst Deloitte naar de ‘miljoenen vierkante meters aan vastgoed’ die de zorg heeft. De problemen om daarin te financieren zitten vooral bij de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg, stelt het. Dat is natuurlijk ook zo, maar twee ontwikkelingen kunnen wel invloed hebben op de noodzaak tot verduurzaming van dat vastgoed. Ten eerste de digitalisering, want voor zorg die digitaal geleverd wordt zijn geen gebouwen nodig. Ten tweede de beweging van JZOJP met zijn speerpunten zorg te voorkomen (preventie), verplaatsen (van tweede naar eerste lijn, van eerste lijn naar sociaal domein) en vervangen (door – daar is hij weer: digitale zorg).

De vraag is dus niet alleen waar het geld vandaan moet komen om die ‘miljoenen vierkante meters aan vastgoed’ te verduurzamen. De vraag is ook hoeveel vierkante meters nodig blijven voor de zorg van de toekomst. Wat niet gebruik wordt, hoef je ook niet te verduurzamen.

Kortom: de zorg heeft een groter plan nodig. Maar dat wisten we natuurlijk al.

Delen