Soa-test

Met het bericht dat de Soa-poli in Amsterdam 2.600 patiënten weigert, is de uitdaging waarover Henry de Vries (dermatoloog en hoogleraar huidinfecties, AMC en GGD Amsterdam) het afgelopen maart had concreet geworden. Hij sprak toen in het vaktijdschrift Infectious Diseases News International over het feit dat de vraag naar soa-testen de afgelopen tien jaar met 10 tot 13 procent per jaar is gegroeid, waardoor de uitvoering van de aanvullende curatieve soa-regeling van VWS uit 2005 steeds kostbaarder was geworden. VWS heeft daarom inmiddels besloten de regeling te voorzien van een financieel plafond, waarbij het budget van 2012 als bovengrens wordt gehanteerd.

De Vries zei hierbij: “De uitdaging waarvoor wij nu als GGD staan, is ondanks de groeiende vraag die mensen te selecteren die het eerst in aanmerking moeten komen voor zorg. Wij zijn strenger geworden met de triage van diegene die in aanmerking komen voor een test.” Hij zei er ook bij te beseffen dat dit ertoe kan leiden dat het aantal mensen groeit dat zich voor zo’n test bij de huisarts meldt. Daar gaat de test ten koste van het eigen risico van de patiënt. Voor chlamydia of gonorroe gaat het om minstens 40 euro.

De vraag welke gevolgen dit aangepaste beleid gaat hebben, is nu nog niet te beantwoorden, want de plafondregeling wordt pas in 2018 geëvalueerd. Ondertussen weten we al wel dat naast de vraag naar soa-tests ook het aantal mensen met een soa blijft groeien. Na 2018 weten we in hoeverre mensen die voor een soa-test bij de huisarts komen bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door hun eigen risico aan te spreken.

Delen