Soevereiniteit burger op het spel

Lewi Vogelpoel
Lewi Vogelpoel is radioloog en blogt op persoonlijke titel over de inrichting van de gezondheidszorg. Lees alle artikelen van Lewi Vogelpoel

In het voorstel van minister Schippers verliest de Nederlandse burger het vanzelfsprekende recht op een verzekeraarsonafhankelijk medisch advies en indirect zijn zelfbeschikkingsrecht. De minister lijkt een onbegrensd vertrouwen te hebben in het sociale en liefdadigheidskarakter van de zorgverzekeraar en draagt met haar voorstel indirect een groot deel van de soevereiniteit van de burger over aan zorgverzekeringsmaatschappijen. Voor de burger zonder dit absolute vertrouwen raakt het hele voorgestelde beleid echter kant noch wal. Is dit offer overigens gegrond?

Verzekeraars kunnen de zorg nu sturen via budget- of naturapolissen (goedkopere premie), machtigingsvereisten en cessieverboden. Het nieuwe voorstel van de minister vergroot deze financiële sturingsmacht. Dit gebeurt middels de selectieve aanpassing van de vereveningsbijdragen en van het verplichte eigen risico ten gunste van de naturapolis, en door de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorg bij zichzelf in te kopen.

Door maximale aanscherping van het beleid van het markttoezicht wordt de positie van zorgverleners verzwakt, juist nu zorginstellingen zich in navolging van verzekeraars genoodzaakt zien te fuseren. Ook het gerichter inzetten van het macro budgettair beheersinstrument werkt in het nadeel van de zorgverlener. Met het laatste worden landelijke overschrijdingen onevenredig teruggehaald bij de kleine groep niet-gecontracteerde zorgverleners. Zo wordt het contractvrij werken in de kiem gesmoord en de zorgverlener volledig afhankelijk gemaakt van de gunst van de verzekeraar.

Voor de patiënt is het van groot belang dat het medisch advies van een zorgverlener onafhankelijk is van het belang van een derde partij, de zorgverzekeraar. Met de nieuwe voorstellen van minister Schippers wordt deze onafhankelijkheid nu via twee wegen verder bedreigd: via de verzekering door verzekerden financieel te ontmoedigen om een verzekering met vrije artsenkeuze (restitutiepolis) te nemen (en de verzekeraar te ontmoedigen het aan te bieden); en via de zorgverleners door hen volledig afhankelijk te maken van het verkrijgen van een contract met de verzekeraar, waardoor de verzekeraarsonafhankelijke zorgverlener verdwijnt.

De minister baseert haar beleid echter op twee foute aannames: ten eerste dat de regierol van de verzekeraar tot een betere zorg en een betere prijs-kwaliteits-beschikbaarheid leidt; en ten tweede dat de ziekenhuizen een betere onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraar hebben.

Het door minister Schipper zelf aangehaalde rapport van de European Health Consumer Index bestrijdt de eerste aanname. Het rapport geeft aan dat Nederland zo hoog scoorde in internationale kwaliteitsvergelijkingen, omdat de besluiten merendeels niet door een financier (verzekeraars en politici) worden genomen, maar door de zorgverleners samen met de patiënten. Met het overdragen van de regie naar de verzekeraar wordt een strategische fout begaan.

De aanname van een betere onderhandelingspositie van de ziekenhuizen is op zijn zachtst gezegd discutabel te noemen. Ziekenhuizen hebben veelal moeite om financieel het hoofd boven water te houden, terwijl de verzekeraars miljarden overhouden. Wanneer ziekenhuizen daadwerkelijk de betere onderhandelingspositie hadden, zouden de ziekenhuizen in een veel positievere financiële situatie verkeren in verhouding tot de verzekeraars.

Van oudsher maakte de overheid afspraken over kwaliteit en prijs met de zorgaanbieders via de IGZ respectievelijk de NZa. Selectieve contractering door verzekeraars is pas sinds kort echt operationeel. Te laat ingezet om de werkelijke effecten hiervan op kwaliteit en betaalbaarheid te overzien in het kader van de afgesproken evaluatie van het zorgstelsel in 2016. We weten inmiddels wel waartoe een dergelijk beleid in de VS heeft geleid. De verzekeraar is immers geen filantropische instelling en is van oudsher gericht op het behalen van financiële winst. Omdat de overheid de zorg aan de burgers behoort te waarborgen, moet de zorg vooral een zaak blijven tussen overheid, patiënt en zorgverleners.

Wanneer de restitutiepolis c.q. de vrije artsenkeuze financieel niet meer bereikbaar is voor de meeste burgers en men ook niet meer bij een verzekeraarsonafhankelijke zorgverlener terecht kan, dan kan men niet meer verwachten dat het medisch advies wel vrij zal zijn van het belang van de zorgverzekeraar. Dit betekent het einde van het verzekeraarsonafhankelijk medisch advies in Nederland. De verzekeraar bepaalt hoe en wat, en zo verliest de Nederlandse burger zijn soevereiniteit…

16 Reacties Reageer zelf

 1. tippelaar
  Geplaatst op 7 augustus 2015 om 15:26 | Permalink

  Hoe u het ook wendt of keer”t. Zorgverzekeraars zijn gewoon bedrijven,
  met als product, handel in verzekeringen. De eerste de beste middelbare scholier krijgt bij het vak economie de vraag. Wat is het doel van de onderneming? Antwoord: Het maken van winst. Inderdaad na het woord winst, een dikke punt niets meer of iets minder. Ik heb begrepen dat minister Schippers ook een dikke prive vinger in de pap heeft bij de medicijnindustrie. Dat verklaart veel van haar voorstellen en haar vertrouwen in de private ziektenkostenverzekering. Haar motto: “Ziek zijn en beter van worden

 2. Jos
  Geplaatst op 7 augustus 2015 om 16:09 | Permalink

  Leuk, maar weinig relevant verhaal zo lang artsen geen enkel oog hebben voor het betaalbaar houden van de zorg.

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 7 augustus 2015 om 17:53 | Permalink

  ‘Het door minister Schipper zelf aangehaalde rapport van de European Health Consumer Index bestrijdt de eerste aanname. Het rapport geeft aan dat Nederland zo hoog scoorde in internationale kwaliteitsvergelijkingen, omdat de besluiten merendeels niet door een financier (verzekeraars en politici) worden genomen, maar door de zorgverleners samen met de patiënten. Met het overdragen van de regie naar de verzekeraar wordt een strategische fout begaan’.

  Komt het niet in Lewi op dat de Minister zeer goed weet dat besluiten in Nederland juist niet door zorgverleners samen met patiënten worden genomen en dat financiers juist wel zeer machtig en invloedrijk zijn op de te leveren en te leveren kwaliteit! En dat het juist EHCI is die dit niet doorheeft.

  Dus als EHCI stelt dat de kwaliteit zo ontzettend goed is in Nederland dan ziet de Minister dit als een bevestiging van haar beleid en doet zij er graag een tandje bij om het nog beter te maken.

  En dat tandje bij komt er dus ook; het MBH! De AMvB’s.

  Gaat dit helpen om de kosten in de zorg te beheersen?

  Wie is de kat op het spek in het NL zorgstelsel? Wie onderhandelt met VWS over de schadelast en het basispakket en of e.a. wel uitkan? Wie geeft er naar eigen zeggen ieder jaar geld terug aan de verzekerden en wie maakt er ieder jaar toch weer recordwinsten?

  Aan de in het systeemmodel ingebouwde economische prikkel om de kosten in de zorg op te drijven doen de voorgestelde AMvB’s helemaal niets of maakt hem alleen maar sterker: de kat op het spek krijgt meer en meer vrij spel! Weet een beetje kat dan maat te houden?

  Per 2016 mag de kat op het spek de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Wat voor prikkel gaat daar nu van uit?

  Begroting VWS is BKZ zorg is omzet verzekeraars is raming schadelast. Verschil tussen geraamde schadelast en uiteindelijk gerealiseerde schadelast mogen de verzekeraars als bonus voor zichzelf behouden. Overschrijding van het BKZ wordt middels MBI en MBH bij de zorgaanbieders teruggehaald. Verzekeraars lopen totaal geen risico! Waar dienen de reserves ook weer voor?

  Shared Savings volgens de mores van VWS.

  De Minister is een typisch kattenvrouwtje, maar met 10 is het huis wel voorzien.

 4. I van der Ham
  Geplaatst op 7 augustus 2015 om 23:01 | Permalink

  Dank voor deze heldere, overtuigende blog! Zoals Marli Huijer, denker des vaderlands in Medisch Contact interview al aangaf: het is hoog tijd dat artsen hun stem laten horen in het publieke debat!

 5. H. Dulfer
  Geplaatst op 8 augustus 2015 om 16:12 | Permalink

  Als chronisch patiënt en afhankelijk van zorg in verschillende disciplines ben ik ieder jaar sinds invoering Marktwerking meer geld kwijt aan kosten verband houdend met zorg, terwijl ik zowel kwaliteit als kwantiteit van zorg zie afnemen. Ik begrijp niet goed wat grote gebouwen, (meestal) heren in dikke auto’s en dure pakken toevoegen aan het betaalbaar houden van gezondheidszorg.
  Zeker niet als totaalkosten bepaald worden door budgetplafonds en macro beheersinstrumenten.

  Een paar jaar geleden moest Achmea ‘gered’ worden en is gemeenschapsgeld gepompt in een club waar verstrengeling is met een bank. http://managementscope.nl/bedrijf/achmea

  Slechts vier grote partijen hebben de markt in handen. Ik kan dit niet echt marktwerking noemen. Ondanks risicoverevening staat geen enkele verzekeraar te trappelen om chronisch zieken een polis te verkopen, voor deze groep passen meeste ZV selectie ad poort toe voor de AV verzekeringen.
  Het mooie verhaal dat je de basis bij ZV a kunt afsluiten en de AV bij b is een sprookje, althans het is voor de meesten financieel niet haalbaar, ZV berekenen toeslagen soms oplopend tot 50%.
  Een verzekeraar wilt maar één ding en dat is de schadelast beperken, of er nu een auto of risico op ziekte verzekerd wordt.

  Als patiënt maak ik mij grote zorgen, als ik straks in de spreekkamer zit, kan mijn behandelaar zich dan nog aan de afgelegde eed houden, waarin gezworen altijd het beste voor de patiënt te doen? Blijft de informatie die ik in de spreekkamer geef onder bescherming van het medisch beroepsgeheim of schrijft mijn verzekeraar in de toekomst mijn behandelaar voor hoe te handelen?
  Overdreven? Denkt u even aan de huisartsen die van een bepaalde verzekeraar een bonus krijgen als zij hun patiënten naar een bepaald lab verwijzen.

  Juist voor hen die het meest van zorg gebruik moeten maken kan keuzevrijheid van levensbelang zijn. Niet alleen omdat langdurige behandelrelaties behouden moeten blijven maar ook omdat het in het belang van de patient is als ook de dokter de vrijheid heeft om door te verwijzen naar wat medisch gezien voor een bepaalde patiënt het beste is en niet naar wat de verzekeraar het goedkoopst heeft ingekocht.

  Dokter Vogelpoel steekt haar nek uit, ik hoop voor mijn medepatiënten dat veel behandelaars volgen.

 6. Siennabono
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 09:08 | Permalink

  Jos. Met hetzelfde gemak kan gesteld worden dat zorgverzekeraars geen enkel oog hebben voor de kwaliteit van de zorg.

 7. Hanniebal
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 14:15 | Permalink

  Ik deel de zorgen van mevrouw Dulfer.
  Elke (schijn van) belangenverstengeling moet uit de praktijk geweerd worden. Was deze bonus van de zorgverzekeraar aan de huisartsen niet één van de principiële gronden van hen om het opgedrongen contract te weigeren? Nu staat het er weer in (contractvoorstel ’16) en de Minister juicht dit toe.
  Ook het feit dat art.13 (waarborg Vrije Artsenkeuze) in december jl. is afgeserveerd door de 1e Kamer en de Minister toch via een slinkse omweg haar zin wil krijgen, vind ik getuigen van een ‘Terrible-two-tantrum’-mentaliteit die slecht is voor goede èn betaalbare zorg.
  Ook het feit dat de Minister de Zorgverzekeraars nog grotere macht wil geven t.o.v. Zorgverleners om hen te dwingen te tekenen vind ik zorgwekkend. De Zorgverleners die niet tekenen worden nml. onevenredig zwaar gesanctioneerd als de beroepsgroep het budget overschrijdt. Met alle substitutie van 2e naar 1e-lijn, is dit gewoon een voldongen feit. Dit is financieel niet op te brengen, dus de zorgverlener zal door dit beleid noodgedwongen moeten tekenen. Maakt niet uit wat er in staat. Maakt niet uit of het Medisch Beroepsgeheim aangetast wordt. Maakt allemaal niets uit.
  En zo komt via de bonus de Zorgverzekeraar de spreekkamer in en de huisarts (lees Zorgverlener) mag op t krukje naast t bureau gaan zitten.

  En dat alles om de zorg betaalbaar te houden , want de Zorgverzekeraars hebben namelijk alle verstand van (kwaliteit van) zorgverlenen en willen ook absoluut geen winst maken…

 8. bobby en olijfje
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 16:15 | Permalink

  Alleen het feit dat Minister Schipper in het begin van de zomervakantie deze mededingen doet ter faveure van de Ziektekostenverzekeraars
  maakt duidelijk dat de burger heden ten dage volstrekt niet van belang
  is in de huidige samenleving. Deze Minister is een vrouw die alleen de bekende doorzichtige machtspelen speelt gelijk een geprogrammeerde robot.Een robot met een ultra- conservatieve
  neoliberale bureaucratische ( bijna fascistoïde ) protocollaire taal.
  ( Klemperer,filoloog die haarfijn de taal heeft onderzocht en opgeschreven ).

 9. Pim1949
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 18:12 | Permalink

  Het artikel van mevrouw Vogelpoel is de meeste Nederlanders die een beetje van de zorg en de zorgfinanciering afweten een deja-vu. Zij beschrijft perfect welk risico wij als Nederlanders lopen wanneer niet heel snel een halt wordt toegeroepen aan het wanbeleid dat door gezondheidseconomen in opdracht van mevrouw Schippers wordt bedacht en hier en daar al met dezelfde sneltreinvaart door zogenaamde onafhankelijke schimmige adviesbureautjes in de praktijk al wordt geïmplementeerd.
  Een groot aantal zorgverleners/huisartsen kan zich de tijd nog herinneren dat de farmaceutische industrie in opdracht van VWS de spreekkamer moest worden uitgewerkt. In hun plaats wordt nu een nog veel gevaarlijker instrument dezelfde spreekkamer ingereden, te weten de zorgverzekeraarsmaffia, die met een geheel nieuwe bonuscultuur de onafhankelijkheid van de gezondheidszorg te grabbel mogen gooien. Neem daarbij de dreigende afschaffing van de vrijeartsenkeuze, die de minister willens en wetens blijft doordrukken, en 3/4 van de patiënten in Nederland is in één klap van de onafhankelijke zorgaanbieder verstoken. In het debat rondom het Roer dat Om Moet in de zorg, gaven de zorgverzekeraars ruiterlijk toe niet op kwaliteit te kunnen inkopen. Met de nieuwe machtsinstrumenten is de patiënt straks geheel aan de willekeur van het grote geld overgeleverd en krijgt hij/zij geen enkele zekerheid meer over de vraag of hem/haar de kwalitatief beste en uit medisch oogpunt meest noodzakelijke zorg is of wordt geboden.
  Het zou goed zijn wanneer meer artsen als mevrouw Vogelpoel hiertegen uit naam van alle zorgbehoevenden zouden opstaan en weigeren om in de waan van Schippers mee te gaan. Ik heb er geen moeite mee om mijn zorgkosten direct met de zorgverlener af te rekenen en de schadelast neer te leggen bij die verzekeraar die mij tegen de beste prijs/prestatie-verhouding meest gunstige polis wil aanbieden. Voor hen die dat niet zelfstandig kunnen, is er de mogelijkheid om terug te gaan naar het systeem van het voormalige ziekenfonds.

 10. bobby zonder olijf
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 19:21 | Permalink

  Veel van de veronderstelling van het beleid van het cabinet zijn bij voortduring gestoeld op voze aannamen. Andere belanghebbenden kunnen reageren maar zijn bij voorbaat verzekerd van nul succes. Gegeven het inmiddels empirisch bewijs dat het cabinet niet houdt van luisteren, zijn de reacties van de cabinetsleden 94 procent voorspelbaar en dat pakt helaas niet goed uit voor een burger

 11. bobby zonder olijf
  Geplaatst op 9 augustus 2015 om 19:23 | Permalink

  die fatsoen in zijn/haar vandaal draagt.

 12. Leerling vp
  Geplaatst op 10 augustus 2015 om 12:31 | Permalink

  Zijn het niet proefballonnen om te peilen hoe men reageert? Als de reactie te heftig is en kans op protest te hoog dan schuiven ze het vooruit of van de baan. Zelf denk ik dat ze op langertermijn met geheim agenda gewoon het artsen salaris omlaag willen. Als ze dat zo openlijk zouden spelen verliezen ze stemmen bij de verkiezingen. Dan is het toch makkelijker om het geleidelijk aan via de zorgverzekeraars te spelen? Dan is de verzekeraar alleen de bliksem afleider. En zijn zij onzichtbaar voor het gros van de bevolking. Handen wassen in onschuld is al zo oud als Rome!

 13. Herman van Nouhuys
  Geplaatst op 19 september 2015 om 20:15 | Permalink

  De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening overweegt om haar aanhangers (inmiddels bijna 1000) te adviseren verzekerden te verwijzen naar de zorgverzekeraar voor diagnostiek en indicatie, opdat tandartsen kunnen beoordelen of er bij de zorgverzekeraar aan zorg en kwaliteit wordt gedacht of aan winstmaximalisatie.
  Wat de verzekerde zelf zou willen laten we gemalshalve nog maar even buiten beschouwing.
  Aan de reacties merk ik echter wel dat er weinig historische kennis bestaat en dat er weliswaar wordt geprotesteerd, maar dan zonder creativiteit. Daarvoor kunt u terecht op de website van ziekvanzorg.

 14. AJJ Zonnenberg
  Geplaatst op 9 oktober 2015 om 18:08 | Permalink

  Een zogenaamde liberale bewindsvrouw, samen met haar VVD, hebben het door een ieder verfoeide communisme in de zorg doorgevoerd. Hoe zo, de beste zorg in Europa? In de wereld zoals ze zelf claimen?

 15. Jan
  Geplaatst op 9 oktober 2015 om 19:54 | Permalink

  Eindelijk weer is eens goede blog van iemand die het wel begrepen heeft! Dit zorgstelsel is het één na duurste van de hele wereld(vs is nr. 1) en zeker niet één van de beste. De overheadkosten van de zorgverzekeraars zijn jaarlijks 2,4 miljard, laten we daar is 1 miljard bezuinigen.

 16. P. Gits
  Geplaatst op 11 oktober 2015 om 22:16 | Permalink

  Drie keer raden waar mevrouw Schippers terecht komt na haar politieke carrière!