Somber

Vincent Eversdijk, voorzitter van de branchegroep zorg bij BDO Accountants & Adviseurs, komt met een sombere boodschap. Het zorgsysteem is dermate complex, omvangrijk en traag dat de zorgtransformatie die in het Integraal Zorgakkoord is beschreven acht tot twaalf jaar gaat duren, stelt hij.

Over de transformatiemiljarden die in het kader van het IZA beschikbaar zijn gesteld, is Eversdijk al net zo somber. “Geld is faciliterend”, zegt hij, “maar je moet eerst een goed plan hebben”. In dit verband had hij kunnen verwijzen naar de Zeeuwse Zorg Coalitie. Die krijgt voor de komende vijf jaar niet minder dan 83,4 miljoen euro aan IZA-gelden. Maar de Zeeuwse Zorg Coalitie heeft dan ook een goed plan, en is al jaren bezig geweest om dit vorm te geven.

Dat de Zeeuwse Zorg Coalitie altijd als inspirerend voorbeeld wordt genoemd, is ook op een verontrustende manier veelzeggend

Dat de Zeeuwse Zorg Coalitie nu vaak naar voren wordt geschoven als inspirerend voorbeeld, is terecht. Maar dat het altijd dit voorbeeld is dat wordt genoemd, is ook op een verontrustende manier veelzeggend. Om de ambities van het IZA binnen een enigszins aanvaardbare termijn tot volle wasdom te brengen, zijn meer voorbeelden nodig.

Daar komt bij dat het IZA niet op zichzelf staat. Het Gezond en Actief Leven Akkoord en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (GALA en WOZO) zijn er ook nog voor de zorgpartijen om rekening mee te houden. En er is er nog een: de Visie eerstelijnszorg 2030. De eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal domein zijn van cruciaal belang om de IZA-plannen te kunnen laten slagen. Maar wie in de Visie eerstelijnszorg 2030 op zoek gaat naar een beschrijving van hoe de daarin beschreven plannen tot uitvoering moeten worden gebracht, moet nog erg tussen de regels door lezen.

Delen