Speciaalzaak

Het klinkt dramatisch als een ziekenhuis laat weten niet meer iedereen te gaan helpen. “Dit is geen supermarkt waar iedereen iets kan kopen”, stelt Anita Wydoodt, bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Eindhoven. En het Catharina Ziekenhuis laat weten deze lijn te zullen volgen.

Maar toch, Is dit nieuws? Dat zou het niet horen te zijn. Wydoodt heeft het bijvoorbeeld over niet langer mensen helpen die snurken (maar bij wie geen sprake is van slaapapneu), of niet meer standaard een MRI verrichten bij rugklachten. Welbeschouwd had ze nog 1.364 voorbeelden kunnen noemen, indachtig de Beter niet doen-lijst van de Federatie Medisch Specialisten uit 2016 waarop al jaren veel te weinig actie wordt ondernomen.

‘Een ziekenhuis doet wat waarde heeft voor de patiënt’

Een ziekenhuis is inderdaad geen supermarkt. Het is een speciaalzaak die doet waar ze goed in is en wat waarde heeft voor de patiënt. Dat Wydoodt pas in 2022 met haar stellingname komt, is buitengewoon triest. De stap die zij nu aankondigt, hadden de ziekenhuizen al jaren geleden (ook al voor 2016) kunnen zetten. Denk eens in hoeveel geld daarmee had kunnen worden uitgespaard aan ziekenhuiszorg, en dus had kunnen worden geïnvesteerd in de eerste lijn en het sociaal domein.

Precies zoals voorzitter van de medische staf Andy van Veen van het ETZ zegt in het interview: “…omdat de patiënt met andere zorg beter af is”.

Delen