In het belang van de patiënt

Behandelingen die niet bewezen effectief zijn, zouden niet moeten worden vergoed. Dit stelt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. En iedereen die wil voorkomen dat de zorgkosten over twintig jaar twee keer zo hoog zijn als nu, kan haar alleen maar gelijk geven.

Dat veel zorg niet bewezen effectief is, weten we natuurlijk al lang. De hoeveelheid projecten in het kader van het programma Doen of laten? is indrukwekkend. En het is alweer vier jaar geleden dat de Federatie Medisch Specialisten haar bekende Beter niet doen-lijst publiceerde van 1.366 medische verrichtingen die net zo goed of zelfs beter achterwege gelaten kunnen worden.

Dat veel zorg niet bewezen effectief is, weten we natuurlijk al lang

Het probleem is alleen: er wordt geen gevolg aan gegeven. Kaljouw heeft gelijk als ze stelt dat mensen in de zorg worden geprikkeld om productie te draaien. Dat was natuurlijk altijd al zo (en dus pas niet sinds de komst van de Zorgverzekeringswet in 2006). En helaas voor de SP, die op social media laat weten nieuwe kansen te zien: dit verandert niet door de medisch specialisten in loondienst te nemen.

Sterker nog, er verandert helemaal niets zo lang in de discussie één cruciale partij buiten schot wordt gehouden: de patiënt. Die kent die hele doen of laten discussie niet en heeft nog nooit van die lijst met 1.366 overbodige medische verrichtingen gehoord. De vraag die voorligt is dan ook niet of de medisch specialisten in loondienst moeten. De vraag is hoe we patiënten aan het verstand gebracht krijgen dat het in hun eigen belang is dat medische verrichtingen die geen bewezen meerwaarde hebben uit het basispakket van de zorgverzekering worden gehaald.

Delen