Spekkoper

In het kader van de zorgdeal die Edith Schippers eerder deze week met het veld sloot, plaatste Steven van Eijck (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging) een opvallende opmerking: “We gaan toe naar kleinere praktijken.”

Hè, de trend is toch juist dat de huisartsenpraktijken groter worden? Het is maar hoe je het bekijkt. De voorzieningen worden inderdaad groter. De solistische huisartspraktijk maakt in toenemende mate plaats voor groepspraktijken met meerdere huisartsen (al dan niet in loondienst), assistenten en praktijkondersteuners. Maar wat Van Eijck met zijn opmerking bedoelt, is dat de praktijkvoering van de huisarts zal moeten veranderen als die steeds meer zorgtaken voor ouderen en chronisch zieken overneemt van het ziekenhuis. Die taken zijn niet meer te managen in consulten van tien minuten. Dus, en dat bedoelt Van Eijck, zal de praktijknorm van 2350 patiënten per huisarts omlaag moeten, zodat de huisarts meer tijd per patiënt krijgt.

De zorgverzekeraars en de gemeenten willen ook dat de huisartsen deze ruimte krijgen, om de zwaardere regierol die op hen afkomt op verantwoorde wijze aan te kunnen, stelt Van Eijck. En wil Edith Schippers het ook? Dat heeft hij haar nog niet gevraagd, geeft hij toe. Maar, voegt hij hieraan toe, het feit dat de praktijknorm aan herziening toe is, is ook al aan de orde gesteld in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, die de LHV vorig jaar presenteerde. En daarop hebben alle partijen positief gereageerd, stelt hij, ook de minister. De huisartsen lijken dus de spekkopers te zijn in deze zorgdeal.

Delen