Spiegelinformatie

Deelname is vrijwillig en de informatie is waardevrij. Dat zijn goede uitgangspunten voor het aanbieden van spiegelinformatie aan huisartsen over het zorggebruik van hun patiëntenpopulatie ten opzichte van andere huisartsenpraktijken. Inkoper huisartsenzorg Marieke Pronk van Achmea benadrukte dit vrijwillige en waardevrije karakter van de Achmea Praktijkstatus recent tijdens een bijeenkomst van Medisch Contact. Inmiddels doen achthonderd huisartsenpraktijken mee aan de Praktijkstatus en dit leidde in 2013 tot een besparing op de integrale zorgkosten van 15 miljoen euro.

Tenminste: op basis van meting voor verzekerden van Zilveren Kruis Achmea. Pronk benadrukt dat de werkelijke effecten hoger zijn, omdat aanpassing van het beleid effect heeft op de hele huisartsenpraktijk, ook voor patiënten die een andere zorgverzekeraar hebben. Het interessante nieuws is dan ook dat andere zorgverzekeraars op termijn waarschijnlijk ook gebruik gaan maken van het instrument.

Zal het daarmee vrijwillig en waardevrij blijven? Het is te hopen van niet. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat ik hoop dat zorgverzekeraars het gebruik van het instrument verplicht gaan stellen. Ik hoop dat de huisartsen zelf inzien hoe waardevol het is om op basis van spiegelinformatie een voortdurende opwaartse spiraal in hun kwaliteit mogelijk te maken. En dat ze elkaar er dus op gaan aanspreken in de trant van: “Waarom doe jij dat nog niet? Het komt toch de kwaliteit van je patiëntenzorg ten goede.”

Delen