Stalen zenuwen

Dat de zorg, mede door chronisch tekort aan collega’s, onder druk staat, is voor u een dagelijkse uitdaging. De WHO berekende voor 2030 een wereldwijd tekort van zo’n 15 miljoen zorgmedewerkers, dus die druk wordt alleen maar groter.

 Tekst: Benno Aalders | Beeld: ANP/WANG Zhao/AFP

Ter vermindering van de personeels­tekorten denkt VWS onder meer aan een versnelde inzet op ‘hybride zorg’, bijvoorbeeld met de toepassing van zorgrobots in de ouderenzorg. Sceptici vrezen de teloorgang van de menselijke factor in de zorg, voorstanders benadrukken een toegenomen tijd voor
patiëntgerichte taken.

Op de World Robot Conference 2022 in Beijing wordt, als demonstratie, een jongen op COVID-19 getest door een robotarm. Waar in de cure al grote stappen werden gemaakt (bijvoorbeeld robotchirurgie), staat robotica in de care nog in de kinderschoenen. Maar het aantal octrooien voor robots in de zorg is in tien jaar tijd wel bijna vertienvoudigd. Met een groeiende zorgvraag en een krimpend arbeidspotentieel lijkt een omslag via zorgtechnologie onvermijdelijk. Uw collega van de toekomst heeft misschien dus wel stalen zenuwen.

Delen