Stappen

Het ministerie van VWS reageert gelaten op de berichtgeving van de afdelingen voor kinderhartchirurgie in Utrecht en Leiden om vanaf 2024 als één team verder te gaan. In Trouw laat het via een woordvoerder weten: “Het is een stap in de goede richting. De volgende stap is dat complexe operaties vanaf 2025 alleen nog uitgevoerd worden door de ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen”. Dat klinkt toch als: ze doen maar, daar in Utrecht en Leiden, aan het oorspronkelijke plan verandert dat niets.

Toch valt dat nog te bezien natuurlijk. Niet alleen omdat nieuwe analyses van Amerikaanse kinderhartspecialisten tot een lagere volumenorm voor kinderhartchirurgie hebben geleid. Maar ook omdat de zaak van de concentratie in de kinderhartchirurgie binnenkort nog onder de rechter komt.

Op het oog lijkt de stap die Utrecht en Leiden nu hebben gezet dus hun positie te kunnen versterken, omdat ze door de concentratie van de activiteiten de kwaliteit van de specialistische ingrepen kunnen verbeteren. In dat licht kan het echter wel als contraproductief worden opgevat dat de woordvoerder van de twee ziekenhuizen in Trouw zegt: “Waarom wachten met een goede samenwerking als je het nu al kan doen?”. Immers, de minister kan daar tegenover stellen: als de twee partijen de intrinsieke behoefte hadden gehad om dit te doen, hadden ze het al jaren geleden gedaan.

Delen