Stel uit je winst

Het is vooral die licht ongeduldige toon die ik het meest waardeer in de stukken over winstuitkering in de zorg. Schiet eindelijk een keer op. Het begrip, gecombineerd met een vleugje irritatie, een beetje als een moeder, een puber, en een slaapkamer. “Heb je die winstuitkering nou nog niet geregeld? Hier hebben we toch afspraken over gemaakt? Luister ik ga nu boodschappen doen en als ik terugkom…”

Timing is natuurlijk alles. In de luwte van de formatie heeft de NZA opdracht gekregen om een uitvoeringstoets te doen over het wetsvoorstel om winstuitkering te verbieden. Iets zegt me dat dat rapport na de installatie van het nieuwe kabinet zal verschijnen, en zal concluderen dat verbod op winstuitkering min of meer gelijk zal staan met onrechtmatige onteigening. Die paar miljard, die reserves van de verzekeraars, zijn nou eenmaal van hun (althans, een deel ervan. It’s complicated), ook al betrof het hier een verplichte verzekering. Immers, de autoverzekering is toch ook verplicht?

Het is allemaal volkomen logisch. Door winst te beloven trekken we kapitaal aan van investeerders, die we anders van banken of overheid zouden moeten krijgen, en die geven dat niet meer, dus ja, dan moet je wel, toch? Bovendien staat al een paar jaar op de site van het ministerie dat als winstuitkering onder voldoende strenge voorwaarden gebeurt, er niks mis mee is.

That’s a pretty big if, zeggen ze dan in de film. Want waarom zijn die overheid en de banken minder scheutig met geld? Zou dat iets te maken hebben met de kredietcrisis? Iets met winsten, falend toezicht, tekortschietende regulering en zo?  En dan komen we weer bij die good old randvoorwaarden voor de functionerende markt: inzicht in kwaliteit, transparantie, toegang tot de markt en dergelijke. Als we dan toch een klein risicootje mogen benoemen, het gebrek daaraan in combinatie met winstuitkering zou nog weleens tot prijsconcurrentie en dalende kwaliteit kunnen leiden. Of weer volumegroei ipv kwaliteitsgroei. Een beetje zoals in dat grote land waar ze ook al een tijdje experimenteren met winstuitkering. Nou dan wordt mama pas echt boos, want ruim tien jaar na het invoeren van het stelsel hebben we het in de zorg nog steeds niet voor mekaar om onze kwaliteit transparant te maken! (Transparant betekent in dit verband gekwantificeerd, geïsoleerd van context en overdraagbaar. Eitje.) En bovendien, strenge regels weet u wel? Zie bijvoorbeeld de Zorgbrede Governancecode.

What could possibly go wrong?

Delen