Stem in de discussie

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Veel hotels hebben geen dertiende verdieping omdat ze weten dat ze klanten kunnen verwachten die dertien als ongeluksgetal zien. Maar als het aan de Argumentenfabriek ligt, kan dertien ook een geluksgetal zijn. Dat is het tenminste wel volgens haar rapport De Zorgverzekeringswet in perspectief, dat de eerste dertien jaar van deze wet in kaart brengt.

De voornaamste conclusie luidt immers: we hebben een van de best functionerende stelsels van Europa. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg is bovengemiddeld goed. De uitgaven die binnen het kader van de wet vallen zijn relatief laag en stabiel, alleen die in de langdurige zorg zijn juist verhoudingsgewijs hoog. Natuurlijk wisten we dit in feite allemaal al, want het is zeker niet de eerste keer dat deze conclusie over ons stelsel wordt getrokken. De belangrijkste meerwaarde van dit nieuwe onderzoek is dan ook wellicht dat deze conclusie ook na dertien jaar nog steeds geldt.

Discussie rond zorgstelsel zal belangrijk thema bij de verkiezingen zijn

Net als de eerdere rapporten zal ook dit rapport tot kritiek leiden, hopelijk inhoudelijke. Dat is dan terecht, want we moeten niet de illusie hebben dat ons huidige zorgstelsel ‘af’ is. De discussie over mogelijke of noodzakelijke verbeteringen in het stelsel is in volle gang, en krijgt met de Tweede Kamerverkiezingen en de langverwachte contourennota van het ministerie van VWS een extra actuele lading. Welke kant die discussie opgaat, is echter niet alleen van rapporten afhankelijk. Veel zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen. Rapporten kunnen daarin wel dienen als input voor de discussies die in aanloop naar die verkiezingen worden gevoerd. En reken maar dat in die discussies gezondheidszorg – en dus ook het stelsel – een belangrijk thema zal zijn. Daarmee zijn zulke rapporten ook voor onszelf van belang, want op 17 maart 2021 zijn wij aan het woord.

9 Reacties Reageer zelf

 1. Ok van Megchelen
  Geplaatst op 11 september 2020 om 10:45 | Permalink

  Hi Frank, er is nooit iets “af”. Voor de gezonheidszorg betreft dit vooral de transformatie van verzuild samen werken naar Integraal samenwerken (hierbij is de vraag: hoe lang duurt het nog voordat die “spatie” tussen samen en werken eruit is). Er is nog te veel discussie over wie is de baas / heeft de regie? Mede door de gebrekkige aandacht, die het onderwijs hieraan besteedt zal dit nog wel enige tientallen jaren duren. Dit wordt vooral veroorzaakt (ook in het onderwijs) door de mogelijke transitie van de macht over de munten. Dat weten wij natuurlijk al jaren.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 september 2020 om 11:23 | Permalink

  Geen nieuws inderdaad Ok. De ontwikkeling verloopt stroperig traag. Vraag is natuurlijk wel of een ander stelsel – waarover steeds veel discussie bestaat – zou helpen om het proces te versnellen. Ik betwijfel dat. Belangen blijven toch belangen tenslotte. En je kunt je ook afvragen of de overheid zo goed is in dingen zelf regelen.

 3. anh jansen
  Geplaatst op 12 september 2020 om 17:49 | Permalink

  De experts van de ArgumentenFabriek hebben blijkbaar nog niet gehoord van de Ultieme Instrumenten van de Rijksoverheid om de kosten van de zorg binnen de begroting van VWS te houden.

  Het MBI en de MBH worden niet genoemd.

  Het MacroBeheersingsInstrument en de MacroBeheersingsHeffing.

  Dat zijn toch de instrumenten die ervoor zorgen dat zorgaanbieders zich houden aan de Akkoorden Op Hoofdlijnen. Overschrijding van de in de Akkoorden afgesproken budgetten resulteert in afroming van de omzetten van zorgaanbieders door VWS. Niet de verzekeraars leveren in of mogen meer schadelast uitkeren, neen, het zijn de zorgverleners die omzet moeten inleveren. Tja. Welk effect zou dat nu hebben op de uitkomsten…..?

  MBI en MBH. Ook dreigen met het gebruik van deze instrumenten is gebruiken van deze instrumenten.

  MBI en MBH worden bij iedere begroting van VWS gepresenteerd als ultieme instrumenten om begrotingsoverschrijdingen door marktpartijen te voorkomen en/of te corrigeren.

  Het is dan wel een geprivatiseerd zorgstelsel, met private schadeverzekeraars die risico’s lopen, verzekeren is immers in de normale wereld een open einde regeling, maar Nederland doet dat toch anders.

  Kees Kraaijeveld moet een Addendum schrijven. En als hij toch aan het schrijven is, toch maar even een stukje over de rekenpremie die VWS en de verzekeraars met elkaar overeen komen. Gereguleerde marktwerking in al haar glorie. Geen enkel ander land op deze aardbol heeft dit dan ook overgenomen.

  VI Aanvullend beleid
  Hoofdlijnenakkoorden en zorguitgaven
  Sinds 2012 zijn er hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) gesloten tussen VWS, de zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars op het gebied van medisch specialistische zorg, de GGZ, de huisartsenzorg en de wijkverpleging. De HLA’s bevatten afspraken over inhoud, kwaliteit en uitgaven van de zorg, met als doel de uitgaven binnen het landelijke budgettaire kader te houden.❻
  De gerealiseerde uitgaven komen overeen met het afgesproken budget.

  Dit kan drie oorzaken hebben:
  (i) Het budget werkt als een deksel op de uitgaven en zorgt ervoor dat de uitgaven beperkt blijven;
  (ii) Het budget werkt als een ‘garantiebudget’ waarop zorgaanbieders rekenen, waardoor zorguitgaven juist onnodig hoog zijn;
  (iii) Het budget is niet ‘kaderstellend’, maar een afgeleide van eerdere onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. In dit laatste geval zouden scherp inkopende zorgverzekeraars een drukkend effect hebben op de in de HLA’s afgesproken zorguitgaven.
  Of de HLA’s kaderstellend zijn of een afgeleide valt niet te zeggen op basis van onderstaande macro-cijfers.

  Waarom werd er bij invoering van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006 ook weer een Restitutie Verzekering ingevoerd? Verplicht in de zorgmarkt te zetten door de private schadeverzekeraars?

  Even teruglezen. Raad van State, Hoge Raad, De Minister, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Hannie van Leeuwen werd er door gerustgesteld en gaf daarom de doorslaggevende stem.

  Sindsdien eten we gebakken peren.

 4. anh jansen
  Geplaatst op 12 september 2020 om 17:57 | Permalink

  In de rangorde op basis van de levensverwachting staat Nederland stabiel boven Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Nederland gaat tussen 2011 en 2017 in de rangorde wel van plek 6 naar plek 8. In die periode is Nederland ingehaald door Noorwegen en Ierland.

  -Tja, wat moet nu je met dit lijstje? Wie staan nu boven Nederland en welk EU land is het beste en tegen welke kosten en met welk zorgsysteem? Cure en Care?

  Er moet toch een Addendum komen dus Kees Kraaijeveld kan even doorschrijven. We snappen dat ook de schoorsteen van de ArgumentenFabriek moet roken, ook in Corona Tijd, maar welke argumenten heeft de ArgumentenFabriek nu gebruikt om dit reclame werk te publiceren en ook nog op deze onwetenschappelijke wijze? Lijkt nu wel heel sterk op een zorgverzekeringspolis…….

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 september 2020 om 10:24 | Permalink

  Ik denk niet dat de Argumentenfabriek het MBI ‘vergeten’ is zoals u stelt, het is gewoon een onderdeel van ons stelsel. Maar als u bedoelt te zeggen dat het MBI afbreuk doet aan de kwaliteit van ons stelsel – wat ik uit uw woorden meen te kunnen concluderen, maar correct me if I’m wrong – ben ik dat toch niet met u eens. Dat er een remsysteem zit op de uitgaven vind ik niet meer dan logisch. Verzekerden willen weliswaar een premie die niet zoveel kost, maar als ze eenmaal patiënt worden is “Daar ben ik toch voor verzekerd” maar al te vaak hun uitgangspunt. Enfin, die discussie kent u net zo goed als ik natuurlijk. En zorgaanbieders hebben een vrij automatische behoefte om door te groeien als er niet een partij is die zo af en toe zegt dat het nu wel weer even genoeg is. De zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven immers, we willen als land ook geld kunnen blijven uitgeven aan zaken als onderwijs en infrastructuur tenslotte. En geld bijdrukken als het opraakt is ook weer niet zo slim, heb ik vroeger bij de economieles op de middelbare school al geleerd.

 6. anh jansen
  Geplaatst op 13 september 2020 om 13:39 | Permalink

  Vroeger is geweest. Gelukkig maar. Gratis verzekering voor ambtenaren en hun familieleden was immers onhoudbaar. KP Companje heeft er mooi over geschreven. Het Nederlandse systeemmodel Zorgstelsel 2006 komt ergens vandaan.

  In de Volkskrant de recensie van het boek van de Eeuw.

  “Daarvoor moet de lezer wél zijn nek durven uitsteken. Gaandeweg de ruim 300 pagina’s, terwijl ik steeds wanhopiger naar de zwakke plek in Keltons argumentatie zocht, bekroop me een extreem ongemakkelijke vraag. Een waar ik nog steeds niet uit ben. Moet ik nu mijn economische wereldbeeld overhoopgooien?

  Dát is wat een goed boek doet.

  NON-FICTIE
  Stephanie Kelton: The Deficit Myth – Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy

  *****
  John Murray Press; 325 pagina’s; € 21.

  En de rest van het antwoord van FvW is weer van flink Boris Johnson gehalte. Gaat om MBI en MBH. Niet om kwaliteit. Kwaliteit is immers niet te meten in de zorg en helemaal niet in de NL zorg. Dus daarover ophouden. Het zijn retorische trucs.

  Boris Johnson als leermeester gehad of als rolmodel?

  En in het Addendum een stuk over het voorvooroverleg tussen Ministerie van VWS en van Financiën en de private schadeverzekeraars. Wat in de aannemerij formeel verboden en strafbaar is gesteld, wordt in de verzekeringswereld van de zorg in het openbaar nog steeds gedaan. En niet te vergeten de signaalfunctie van DSW inzake de ‘markt’ premie. Concurrentie in de zorg? Toevallig keek de Autoriteit ter zake de andere kant op. Je kan niet alle kanten tegelijk opkijken immers en de Minister wijst aan welke richting nu op te kijken. Zo gaat dat in Nederland.

  Dreigen met concurrentie is ook concurrentie stellen Nederlandse Zorgeconomen dan ook. Hebben dat vroeger ook geleerd.

  Omdat er geen concurrentie is wordt de Restitutie Polis afgeschaft en krijgt iedere verplicht verzekerde een In Natura Polis van gelijke verzekeraars. Geheel tegen de in 2006 en eerder gemaakte afspraken in. Boris Johnson leeft sterk in Den Haag.

  De Cure tak van de zorg is in Nederland spotgoedkoop. Nederland zit onder het Engelse NHS percentage. De verdeling van de gelden in de cure is derde wereld land niveau. 70% gaat op aan de ziekenhuizen, in rijke landen is dat 40%. Goedkoopste bed is immers het eigen bed van de verzekerde zelf. Kaiser Permanente even bellen. Die weet waar de dollar/euro het meeste opbrengt.

  De Care is het lek in de zorg. Die uitgaven wijken sterk af van wat in andere landen gebruikelijk is, al is het heel moeilijk om te vergelijken wegens de statistieken. Wie de vakjes invult heeft de macht immers. WHO en OESO werken met VWS cijfers. Tja.

  Met daarboven op de gigantische administratie en wet en regelgeving industrie met bijbehorend advies en consultancy industrie. Dat stamt uit 1947. W Drees. Lees een ander zeer goed boek; 1.500 pagina’s. KP Companje’s Tussen volksverzekering en vrije markt. Door de private verzekeraars echter van de markt gehaald. Waarom? Lezen.

  Dus pakt Nederland de Cure aan. En worden de klassieke frames van stal gehaald. Boris Johnson style.

  Argumenten graag. Geen Boris Johnson small talk.

  Het is een private schadeverzekering met publieke randvoorwaarden. Het is een private schadeverzekering en daardoor per definitie een open einde regeling. Zo ziet Brussel het ook en daarom moeten de Nederlandse Zorgverzekeraars een flinke buffer aanhouden wegens de vermeende risico’s. Terecht, indien er werkelijk sprake is van een private schadeverzekering. Dat is dus niet zo. Juist wegens het MBI en de MBH en de HLA en het voorvooroverleg. Daarom heeft in al die jaren geen enkel ander land op deze aardbol het Nederlandse systeemmodel overgenomen.

  Dat zouden politici, adviseurs, consultants, ambtenaren e.d. toch te denken moeten geven. Wie is hier de gekke henkie?

  Geld is in ieder geval niet het probleem. Verdringing van andere leuke zaken voor ambtenaren en politici ook niet. Dus wat wel?

  Nek uit durven steken wellicht? En dat door deskundigen in loondienst, direct of indirect, van de Overheid?

  Waarom wordt Ferdinand Grapperhaus alleen aangesproken door iemand met pensioen?

 7. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 september 2020 om 16:02 | Permalink

  In het grootste deel van uw laatste reactie zie ik geen rechtstreekse lijn naar mijn blog of naar mijn reactie op uw reactie, dus ik weet niet zo goed hoe ik daarop moet reageren. Iedere vergelijking tussen mijzelf en Boris Johnson berust in ieder geval op toeval (of is gewoon deep fake), zoveel weet ik in ieder geval wel zeker.
  Maar één opmerking uit uw laatste tekst – “kwaliteit is niet te meten in de zorg en helemaal niet in de Nederlandse zorg” – vind ik toch wel, excuses le mot, een enorme gotspe hoor. Het is waar dat veel zorgaanbieders jarenlang weinig behoefte hebben gehad om inzicht te bieden in de kwaliteit van hun werk, maar wat dat betreft heeft de tijd toch echt niet stilgestaan. En hoezo trouwens “…helemaal niet in de Nederlandse zorg”? Nederland is geen eiland. Zorg is zorg en het Nederlandse zorgaanbod is niet uniek. De kwaliteit ervan is dus ook in internationaal perspectief te meten.

 8. anh jansen
  Geplaatst op 13 september 2020 om 18:42 | Permalink

  Uit de brochure van de ArgumentenFabriek voor VGZ.

  Ontwikkeling van kwaliteit en toegankelijkheid

  In de rangorde van Europese landen die we in dit onderzoek bekijken (zie verantwoording), staat Nederland al jaren rond de 8e plaats op het gebied van potentieel te voorkomen sterfgevallen. Hierbij geldt, hoe hoger de rang, hoe minder sterfgevallen potentieel voorkomen kunnen worden door preventie of behandeling. Nederland presteert vergelijkbaar met Frankrijk en beter dan Denemarken en Duitsland. In de rangorde op basis van de levensverwachting staat Nederland stabiel boven Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Nederland gaat tussen 2011 en 2017 in de rangorde wel van plek 6 naar plek 8. In die periode is Nederland ingehaald door Noorwegen en Ierland.

  –Argument van de ArgumentenFabriek over de geboden kwaliteit.

  Wie staan er nu boven Nederland? Wat is nu de levensverwachting? En hoever is nummer 1 gestegen? Neemt de levensverwachting in die landen boven ons toe en zo ja met hoeveel jaar? En tegen welke kosten?

  B Baarsma kwam al met een oplossing voor de toename in kosten in de zorg door de discretionaire bevoegdheid van specialisten en artsen te willen verruimen.

  Overigens zijn het MBI en de MBH niet ingevoerd in de Zvw ten tijde van invoering, maar enige jaren nadien en wel door VVD Minister E Schippers.

  De ArgumentenFabriek kan onderzoeken of er een verband is tussen de kostenbeheersing middels Akkoorden op Hoofdlijnen, verruiming discretionaire bevoegdheid specialisten en huisartsen, MBI en MBH en de toegenomen kwaliteit in Nederland door de afname in levensverwachting….., we duikelen van plaats 6 naar plaats 8.

  Is de kwaliteit gemeten en zo ja hoe? En is de maatstaf van die kwaliteit dan de afname in levensverwachting?

  Statistieken.

  Addendum wordt zo wel langer dan het oorspronkelijke product ten laste van VGZ.

  Als ik VGZ zou zijn zou ik mijn geld terug vragen. Is dit doelmatige propaganda inkoop?

 9. anh jansen
  Geplaatst op 14 september 2020 om 16:36 | Permalink

  De daling in levensverwachting in Nederland zal toch eens moeten worden onderzocht, tenzij B Baarsma’s gedachten goed al staande praktijk is geworden in dit land.

  MBI en MBH dwingen de gratis doorleverplicht af. En daarmee het verzwijgen, onthouden, doorschuiven, afschuiven, uitstellen en meer van dit soort varianten van kostenbesparingen door de zorgaanbieders. Verzekeraars geven geen extra gelden dan vooraf geraamd. En als ze meer geld zouden geven roomt de Overheid het meerdere dan begroot af bij de onderliggende zorgaanbieders.

  Dus wat is dan de economische prikkel? Waar blijven de zorgeconomen als je ze nodig hebt?

  B Baarsma noemt het gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid van medici als middel om te bezuinigen. Eufemistisch taalgebruik is van alle tijden. Emigratie of Evacuatie werden in andere tijden ook gebruikt voor hetzelfde doel. De levensverwachting van de doelgroep werd wel bekort. Daar gaat het dit soort lieden om.

  Waren MBI en MBH dus onderdeel van de zorgverzekeringswet bij invoering en bespreking in Eerste Kamer en Tweede Kamer? En de doorleverplicht? En de discretionaire bevoegdheid?

  Niet vergeten; de continuïteit van het Regeringsbeleid. De bron van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006 is W Kok. PvdA. VVD Hoogervorst heeft het ingevoerd. CDA Balkenende heeft er de klap opgegeven middels AHL, MBI en MBH.

  En nu komt D66 met het evacuatie plan?

  De Polder als Kaartspel. Kwartetten met politieke partijen.

  Ab Klink moet zijn geld terugvragen. Het is immers premie geld. Verplicht afgedragen door verplicht verzekerden.