Stemmingswisselingen

De financiële markten zijn uiterst nerveus en de stemming lijkt sneller dan voorheen te veranderen. Goede raad is duur, of toch niet?

Nervositeit, stemmingswisselingen… met name de afgelopen twintig jaar wordt binnen de economische wetenschap veel gestudeerd op deze en andere schijnbaar menselijke trekjes van de beurs. In afwijking van traditionele theorieën van efficiënte markten (‘the market price is always right’) en ratio-neel handelende beleggers, gaat de zogenoemde ‘Behavioral Finance’ uit van de premisse dat beleggers en daarmee dus ook markten deels irrationeel gedrag vertonen. Door emotionele en cognitieve foutjes nemen beleggers beslissingen die ertoe leiden dat beurskoersen en marktrentes niet altijd perfect passen bij de omstandigheden.

Behavioral Finance beschrijft fenomenen met welluidende namen zoals de ‘Hot Hand Fallacy’ en de ‘Gambler’s Fallacy’. Het eerste gaat over beleggers die onvoldoende kaas hebben gegeten van statistische onafhankelijkheid en ten onrechte denken dat trends oneindig zullen voortduren. De Gambler’s Fallacy beschrijft beleggers die veronderstellen dat koersen terug zullen keren naar een recent niveau, dat als een soort anker dient waaraan ze zich vasthouden. Daardoor houden ze aandelen waar echt iets mis mee is, te lang aan en nemen ze te vroeg afscheid van aandelen van bedrijven waarmee het juist erg goed gaat.

Een ander fenomeen is het zogenoemde ‘herding’ oftewel kuddegedrag. Kort gezegd komt het erop neer dat als je volgt wat de meeste anderen doen, je het jezelf minder kwalijk hoeft te nemen als een beleggingskeuze ongunstig uitpakt. Dat scharniert dus op het ‘gedeelde smart is halve smart’-principe. Door de emoties angst en hebzucht zijn er bijvoorbeeld periodes dat beleggers in een soort blinde panische toestand massaal aan één kant van de markt willen opereren: met z’n allen tegelijk ‘de markt in’ bij euforische bull markets en ‘uit de markt’ bij crashes. Daarvan was ook sprake tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig.

De geschiedenis met hypes en crashes herhaalt zich met enige regelmaat. Het lijkt er dus op dat beleggers maar weinig leren van hun eigen fouten. Goede raad is echter niet duur: lees eens een boek over Behavioral Finance!

Disclaimer: deze informatie is niet bedoeld als aanbeveling tot het verrichten van bepaalde transacties. Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen