Stevige uitspraak

Is vrij ondernemerschap in de zorg voorbij? Deze stevige uitspraak doet Stichting ZorgRecht op basis van de uitkomst van het hoger beroep dat Zilveren Kruis van de stichting heeft gewonnen. Voor ‘vrij’ in de zin van ongecontracteerd klopt het wat de stichting stelt. Maar dit laat natuurlijk onverlet dat ook gecontracteerde zorgaanbieders ondernemerschap kunnen tonen. Ook de opmerking van de stichting dat nu mogelijk tienduizenden mensen hun boterham zullen kwijtraken staat open voor discussie. We hebben het hier immers wel over de zorg, een sector waarin de roep om personeel ongekend groot is.

Dat nu mogelijk tienduizenden mensen hun boterham kwijtraken, valt te betwijfelen

Afgezien hiervan ligt voor de hand dat dit verhaal nog een staartje zal krijgen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, stelt ook advocaat Lex Geerts. ZorgRecht kan nog in cassatie gaan of kiezen voor een bodemprocedure. Ook is afwachten hoe andere zorgverzekeraars gaan handelen nu de rechter heeft gesproken.

De onderbouwing van Zilveren Kruis bij de stelling dat niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders oververtegenwoordigd zijn in fraudesituaties en in situaties waarbij onrechtmatig wordt gedeclareerd, woog zwaar voor de rechter die eerder deze week oordeelde. Hiertegen heeft ZorgRecht blijkbaar onvoldoende weerwoord kunnen bieden. Het feit zal ook bij een vervolg weer op tafel liggen. Binnen enkele weken zal er duidelijkheid zijn, laat ZorgRecht weten over de vervolgroute die het wil kiezen. Wordt vervolgd dus.

NB: Over enkele weken ben ik ook weer terug van vakantie. Mijn volgende blog staat hier op maandag 30 juli.

Delen