Stijging euthanasieverzoeken

Het aantal hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie – voorheen de Levenseindekliniek – is vergeleken met 2018 met 15 procent gestegen. Daarvoor was juist sprake van een stabilisatie.

Tussen 2012 en 2017 heeft Expertisecentrum Euthanasie te maken gehad met een continue toename van het aantal euthanasieverzoeken. Daarna bleef het aantal hulpvragen ongeveer gelijk, met een gemiddelde van 210 per maand. Dit jaar ontvangt het centrum 256 hulpvragen per maand. Bestuurder Steven Pleiter: “Er is duidelijk iets aan de hand met de euthanasiezorg in Nederland. Artsen zijn terughoudender geworden; ze sturen meer patiënten naar ons door.”

Delen