Stilte over Nijmegen

Opvallend: het bericht dat RTLZ eerder deze week bracht over de zorgwekkende toekomst van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, vindt in het zorgveld of in de politiek nauwelijks weerklank. Geen vervolgpublicaties, geen Kamervragen, nauwelijks discussie op social media.

Dat was wel anders toen het ziekenhuis eerder dit jaar bekendmaakte de banen van 150 verpleegkundigen te schrappen. Maar nu dus stilte. Misschien heeft dit te maken met het versluierende taalgebruik van het ziekenhuis. Omdat de bezuinigingen ‘afhankelijk zijn van diverse factoren die niet allen volledig door CWZ beheerst kunnen worden’ (…) ‘resteert er een materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling’, zo heet het in de jaarrekening. Nogal cryptobabble natuurlijk, maar het citaat uitkleden tot ‘onzekerheid over de continuïteit’ biedt wat meer duidelijkheid. De externe accountant vindt het niet nodig om er doekjes om te winden. Die waarschuwt volgens de berichtgeving gewoon heel duidelijk voor onzekerheden over het voortbestaan.

De externe accountant vindt het niet nodig om er doekjes om te winden

Nu kan dat begrip voortbestaan natuurlijk wel op verschillende manieren worden ingevuld. Het hoeft niet te betekenen dat waar nu nog het CWZ staat straks geen ziekenhuis meer te vinden is. Gelet op de nabijheid van het Radboudumc kan voortbestaan ook worden vertaald als: voortbestaan als volwaardig ziekenhuis. Functies afstoten die in het academisch centrum ook al beschikbaar zijn – het CWZ uitkleden dus – is ook een optie. Al zou die weer tot discussie leiden over de vraag of het wel de taak is van een academisch ziekenhuis om functies over te nemen die ook in een algemeen ziekenhuis kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor waren academische centra nu immers net niet bedoeld.

Delen