Stoppen met de pil

Hoeveel en welke geneesmiddelen een patiënt slikt, hangt voor een belangrijk deel af van het voorschrijfgedrag van de huisarts. Op zich logisch, want de huisarts is degene die op basis van zijn opleiding en ervaring – en mede gebaseerd op de standaarden van het Nederlands Huisartsgenootschap – de juiste behandelkeuze kan maken voor de patiënt. Toch lukt het huisartsen niet om tot eenduidigheid in hun voorschrijfbeslissingen te komen zo blijkt uit recent onderzoek van het NIVEL. De belangrijkste reden hiervoor is dat voor dezelfde kwalen meerdere combinaties van geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven.

Volgens het NIVEL is er niet één beste oplossing voor dit probleem. Maar Joke Korevaar, programmaleider huisartsgeneeskundige zorg, brengt tegelijkertijd toch wel een heel interessante optie over het voetlicht voor huisartsen: regelmatig het geneesmiddelengebruik van de patiënt nalopen zodat eventuele onnodige medicatie kan worden gestopt. Een actie waarin ook een rol is weggelegd voor de apotheker, stelt ze terecht.

Chris van Tulleken, huisarts in Oost-Londen, kiest voor een veel verdergaande oplossing: patiënten waar mogelijk helemaal laten stoppen met het slikken van geneesmiddelen. Onderstaande BBC-documentaire The doctor who gave up drugs laat zien dat dit voor de meeste patiënten een verre van eenvoudige, maar uiteindelijk wel waardevolle optie is.

Het vergt veel van de patiënt, niet in de laatste plaats vaak een ingrijpende leefstijlverandering. Met andere woorden: gerichte aandacht voor preventie. Zou dat niet eens een mooi onderwerp kunnen zijn voor een verkiezingsdebat?

Delen