Strakke regie over alle disciplines

Het Wondcentrum van Rijnland Ziekenhuis heeft gekozen voor een arts als regiefunctionaris voor de wondzorg. Voorwaarde voor kwalitatief hoogstaande zorg aan patiënten met complexe wonden. 

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Huub Van ’t Pad Bosch

 

Het bestuur van Vereniging VvAA heeft vier projecten uitgekozen als goed voorbeeld van innovatie door samenwerking. In deze derde aflevering aandacht voor Fysio Zorgplan. Het bestuur roemt dit initiatief om de inzet van uniforme software en kwaliteitsstandaarden. Tezamen met een samenwerking tussen fysiotherapeuten en orthopeden draagt het direct bij aan een betere kwaliteit van de zorg. Lees alle afleveringen hier.

Omdat bij wondzorg vaak sprake is van comorbiditeit, zijn er veel disciplines bij betrokken, zoals de dermatoloog, plastisch chirurg, vaatchirurg, orthopeed, orthopedisch schoenmaker en de decubitusverpleegkundige. Er is dan iemand nodig die het medisch overzicht heeft en alle specialismen kan coördineren.” Aan het woord is arts Wouter Brekelmans van het Wondcentrum van Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Een arts als regiefunctionaris is volgens hem onmisbaar.

Op het Wondcentrum heeft een wond-verpleegkundige samen met de arts/regiefunctionaris acht dagdelen per week spreekuur. Om patiënten met de verschillende specialisten te kunnen bespreken, zijn er vaste tijdslots afgesproken met een aantal specialismen. Brekelmans: “Omdat we een hoog volume aan patiënten hebben, kunnen we deze tijdslots goed vullen. Wij zien 700 nieuwe patiënten per jaar. Dat zijn patiënten uit het ziekenhuis, maar ook uit de eerste lijn.” Binnen maximaal twee weken hebben nieuwe patiënten alle noodzakelijke onderzoeken ondergaan en is er een behandelplan opgesteld.

Maar goede planning en coördinatie zijn slechts een deel van het succes van het Wondcentrum, stelt Brekelmans. “De kracht van het systeem drijft op de toewijding van het team. Onze manier van werken heeft invloed op ieders programma, dus we moeten wel iedereen gemotiveerd houden. Want als we bijvoorbeeld de tijdslots niet vullen, dan zou iemands motivatie kunnen verwateren.”

Hoewel het Wondcentrum goed draait, zijn er altijd weer doelen om na te streven volgens de arts. “Wij willen de rol van regiefunctionaris verder verstevigen in Nederland. Er zou een geformaliseerde opleiding moeten komen voor het analyseren en behandelen van complexe wonden. Die is er wel voor verpleegkundigen, maar niet voor medici. Je kunt in Amerika wel certificaten halen, maar niet in Europa.” Ander punt van aandacht is de financiering. De intensieve wondzorg is kostbaar en resultaten zijn vaak pas op langere termijn zichtbaar. Brekelmans: “Wij moeten deze kosten altijd rechtvaardigen; we moeten onze behandelingen onderbouwen en alles registreren en rapporteren. Wij willen ook de wetenschappelijke onderbouwing verder uitbreiden, want dat is de factor waarop de zorgverzekeraar zorg inkoopt.”

Volgens de arts ligt er nog veel werk. “Gezien de vergrijzing en het toenemend aantal diabetespatiënten zullen ziektelasten en -kosten steeds verder stijgen. Dat dwingt ons om de wondzorg goed te borgen. Maar met een dedicated team en een lange adem kunnen we veel bereiken.”

Op 27 maart vindt het symposium Wondzorg: de kracht van multidisciplinair werken plaats. rijnland.nl/symposiumwondzorg

Delen