Substantieel

Het vuist-op-tafel-beleid van Edith Schippers begint af te stralen op Hanke Bruins Slot van het CDA. Bruins Slot vindt dat de maximale boete die aan farmaceutische bedrijven kan worden opgelegd als ze de Geneesmiddelenwet overtreden flink omhoog moet. De 45.000 euro boete die zo’n bedrijf nu kan worden opgelegd, doet geen pijn, stelt ze. Het antwoord op de vraag hoe hoog die boete wel moet zijn laat ze nog even in het midden, maar ze gaat in ieder geval uit van een ‘substantieel hoger boetenormbedrag’.

Dit standpunt speelt zich af tegen de achtergrond van de discussie over het geneesmiddel Thyrax Duotab voor schildklierpatiënten. Zoals bekend is hieraan een tekort ontstaan omdat Aspen Pharma door de overgang naar een nieuwe productielocatie het middel tijdelijk niet kan produceren. Dat een bedrijf niet zomaar met zo’n besluit mag wegkomen is duidelijk. Het heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor voldoende voorraad van een geneesmiddel en dient te verwachten tekorten tijdig te melden.

Maar: juristen zijn gek op termen als ‘inspanningsverplichting’ en ‘tijdig’. En afgezien daarvan is een kijkje op de website van het Zuid-Afrikaanse Aspen Pharma de moeite waard. Het bovenste kopje onder ‘Latest news’ was afgelopen vrijdag: ‘Aspen’s revenu increases 22% to R36 billion’ (2.003.141.197 euro). Ik ben benieuwd naar de invulling die Bruins Slot gaat geven aan het begrip ‘substantieel’.

Delen