Symposium impact tuchtrecht

Het symposium Verslagen door het tuchtrecht, tuchtigen, bewaken of beschermen? op 12 december in De rode Hoed in Amsterdam, besteedt aandacht aan het feit dat zorgprofessionals bij een tuchtzaak vooral het straffende karakter ervaren.

Zorgprofessionals die te maken krijgen met een tuchtzaak, ervaren dit doorgaans als zeer belastend. Hoewel het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken, komt in de praktijk vooral het straffende karakter naar voren. Organisatoren en deelnemers van het symposium willen onderzoeken hoe een verandering in houding en werkwijze van medische tuchtcolleges in gang gezet kan worden. Deze bevindingen zullen in een manifest vastgelegd worden.

Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het boek ‘Verslagen door het Tuchtrecht’ van psycholoog en ervaringsdeskundige dr. Martin Appelo. Deelnemers aan het symposium ontvangen een exemplaar van dit werk. Meer informatie en inschrijven via lemion.nl/verslagen

Verslagen door het Tuchtrecht, dr. Martin Appelo. Boom Uitgevers

Delen