Symposium rond medische ethiek

Met enige regelmaat worden zorgverleners geconfronteerd met discrepanties tussen wat de patiënt aan zorg verwacht en wat er reëel mogelijk is. Hoe ga je hier als medisch professional mee om? Rond dit thema organiseert het St.Antonius Ziekenhuis op woensdag 27 januari het symposium ‘Vindt u de behandeling (niet) zinvol? Dilemma’s in de relatie arts, patiënt en familie.’

 

Welke ethische kaders dienen bij een behandelrelatie tussen arts en patiënt als uitgangspunt? Wat zijn de formele rechten en plichten van arts en behandelaar? Overzien patiënt, familie en behandelaar hun handelen voldoende en maakt men daarbij weloverwogen keuzes? Hoe gaan verschillende artsen als intensivisten, oncologen en chirurgen in de praktijk om met deze dilemma’s? Zijn er overeenkomsten en verschillen en kent men elkaars perspectief voldoende? Wat zijn praktische tools om dilemma’s bespreekbaar te maken en verder te brengen? En wat zijn handvaten om met agressiesituaties om te gaan?

Experts van binnen en buiten de zorg zullen eenieder meenemen in deze vraagstukken. Tijdens het symposium ligt de nadruk op een gevarieerd aanbod aan keuzesessies in combinatie met veel ruimte voor intercollegiale uitwisseling.

Meer informatie over dit symposium vindt u op www.antoniusziekenhuis.nl.

 

Delen